17/10/2022 10:00

Phân biệt cấp đổi và đính chính sổ đỏ

Phân biệt cấp đổi và đính chính sổ đỏ

Ban biên tập cho tôi hỏi khi nào cần cấp đổi sổ đỏ và khi nào cần đính chính sổ đỏ? Trình tự, thủ tục cấp đổi, đính chính như thế nào? (Bảo Khánh – Sóc Trăng)

Chào bạn, TVBA xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

1. Khi nào cấp đổi sổ đỏ, khi nào đính chính sổ đỏ?

 

Cấp đổi

Đính chính

Cơ sở pháp lý

Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP)

- Điều 106 Luật Đất đai 2013

- Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Trường hợp áp dụng

- Người SDĐ có nhu cầu đổi GCN quyền sở hữu nhà ở, GCN quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại GCN đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- GCN, GCN quyền sở hữu nhà ở, GCN quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng

- Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất

- Trường hợp QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà GCN đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi để ghi cả họ, tên vợ và chồng

- Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người SDĐ, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó

- Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

2. Trình tự, thủ tục cấp đổi Sổ đỏ

2.1. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ xin cấp đổi Sổ đỏ được quy định tại khoản 1 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, bao  gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

2.2. Trình tự cấp đổi Sổ đỏ

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai. Trường hợp địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Bước 3: Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời hạn giải quyết thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 07 ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

3. Trình tự, thủ tục đính chính Sổ đỏ

3.1. Thành phần hồ sơ

- Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót, thành phần hồ sơ xin đính chính Sổ đỏ được quy định tại khoản 3 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, bao  gồm:

+ Đơn đề nghị đính chính đối với trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

- Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện sai sót: Văn phòng thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

3.2. Trình tự đính chính Sổ đỏ

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc:

- Kiểm tra;

- Lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót;

- Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 3: Trả kết quả cho người sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết thủ tục đính chính Sổ đỏ là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Phương Uyên
1960

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn