11/08/2022 15:24

Phân biệt 04 loại tội phạm theo Bộ luật hình sự

Phân biệt 04 loại tội phạm theo Bộ luật hình sự

“Tôi thường nghe báo đài nói đến tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng nhưng tôi không biết chúng khác nhau như thế nào. Mong Ban biên tập giúp tôi hiểu rõ và phân biệt được các loại tội phạm trên” _Minh Tâm (Quảng Nam)

Chào anh, đối với trường hợp của anh, THƯ VIỆN BẢN ÁN có giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015 thì căn cứ vào tính chất và mức nguy hiểm của hành vi phạm tội, tội phạm được phân loại thành 4 loại như sau: tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Việc phân loại này có vai trò rất quan trọng trong việc quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; áp dụng các chế định tạm giam, tạm giữ...

Loại tội phạm

Tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm

Mức cao nhất của khung hình phạt 

Tội phạm ít nghiêm trọng

 Có tính chất và mức độ gây nguy hiểm cho xã hội không lớn.

- Phạt tiền;

- Phạt cải tạo không giam giữ;

- Phạt tù đến 03 năm.

Tội phạm nghiêm trọng

Có tính chất và mức độ gây nguy hiểm cho xã hội lớn.

Phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm.

Tội phạm rất nghiêm trọng

 

 

Có tính chất và mức độ gây nguy hiểm cho xã hội rất lớn.

Phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm.

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Có tính chất và mức độ gây nguy hiểm cho xã hội đặc biệc lớn.

- Phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm;

- Tù chung thân;

- Tử hình.

(Khung hình phạt được hiểu là là giới hạn phạm vi các loại cũng như các mức hình phạt được luật quy định cho phép Tòa án lựa chọn để áp dụng cho người phạm tội. Đối với mỗi tội phạm luật có thể chỉ quy định một khung hình phạt nhưng thông thường sẽ quy định nhiều khung hình phạt để áp dụng cho những loại trường hợp phạm tội khác nhau của tội đó.)

Nguyễn Sáng
49183

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn