08/11/2023 18:17

Phạm tôi giết người có bắt buộc thuê Luật sư không?

Phạm tôi giết người có bắt buộc thuê Luật sư không?

Tôi cần được tư vấn, nếu một người phạm phải tội giết người đã có bản cáo trạng của Viện kiểm sát, thì có bắt buộc phải thuê Luật Sư không? Quyết Chiến - Bình Dương

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1.Tội giết người là gì?

Theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì bản chất của tội giết người đó hành vi tước đoạt mạng sống trái pháp luật của người khác.

Có 03 loại tội phạm có cấu thành tội phạm gần giống nhau liên quan đến tội giết người bao gồm: Tội giết người; Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. 

2. Phạm tôi giết người có bắt buộc thuê Luật sư không?

Theo Điều 2 Luật Luật sư 2006 quy định: "Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là khách hàng)." Dựa trên quy định này có thể thấy được rằng nguyên tắc trong việc thuê luật sư là phải có sự thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với khác hàng.

Bên cạnh đó, tại Điều 16 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về nguyên tắc bào chửa trong tố tụng hình sự đó là bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, theo đó người bị buộc tội có quyền nhờ luật sư bào chửa.

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện nay thì người bị buộc tội không bắt buộc phải thuê luật sư cho mọi loại tội phạm được quy định tại Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

3. Các trường hợp chỉ định luật sư bảo chữa

Xuất phát từ chính sách khoan hồng của pháp luật, quy định về chỉ định người bào chửa nhằm mục đích hỗ trợ cho người bị buộc tội có thể có cơ hội được giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý của mình.

Căn cứ khoản 1 Điều 76 Bộ Luật tố tụng Hình sự 2015 quy định:

Điều 76. Chỉ định người bào chữa

1. Trong các trường hợp sau đây nếu người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không mời người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chỉ định người bào chữa cho họ:

a) Bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình;

b) Người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi.

Xét dưới góc độ của tội giết người được quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 có thể thấy rằng, nếu người bị buộc tội vi phạm vào khung phạt cao nhất có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Như vậy thì người bị buộc tội sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định người bào chửa, trong đó có luật sư.

Đối với tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định người bào chửa, nếu người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa, có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi.

Như vậy, phạm tội giết người không bắt buộc phải thuê Luật sư bào chửa, tuy nhiên để đảm bảo các quyền lợi của người bị buộc tội trước pháp luật, thì nên thuê luật sư. Luật sư là những chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm và am hiểu pháp luật trong suốt quá trình hành nghề, họ sẽ tìm cách để đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng của mình.

Nguyễn Ngọc Diện
310

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn