13/03/2024 17:44

NLĐ nước ngoài phải quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh khi nào?

NLĐ nước ngoài phải quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh khi nào?

Cho tôi hỏi: Bạn tôi là người lao động nước ngoài đã kết thúc hợp đồng lao động tại Việt Nam và dự định về nước, vậy anh ấy cần phải quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh không? Chị Hoài An (Cà Mau)

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 về các đối tượng phải nộp thuế như sau:

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Đối tượng là cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

3. Đối tượng là cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định trên.

Như vậy, các đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm các trường hợp là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; Cá nhân cư trú là người đáp ứng điều kiện có mặt ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam; Cá nhân không cư trú.

Trường hợp nào người lao động nước ngoài phải quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh?

Căn cứ tại Công văn 5749/CT-TNCN năm 2018 hướng dẫn cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế TNCN bao gồm:

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm.

- Cá nhân có số thuế nộp thừa có nhu cầu đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

- Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Lưu ý: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Như vậy, Công văn đã nêu rõ trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. 

Các khoản thu nhập nào phải chịu thuế TNCN?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, các khoản thu nhập phải chịu thuế TNCN bao gồm:

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007:

- Thu nhập từ kinh doanh;

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công;

- Thu nhập từ đầu tư vốn;

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn;

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;

- Thu nhập từ trúng thưởng;

- Thu nhập từ bản quyền;

- Thu nhập từ nhượng quyền thương mại;

- Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng;

- Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng;

Vậy, đối với các khoản thu nhập phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, từ tiền lương tiền công, từ đầu tư vốn,... mà cá nhân có được thì cơ quan thuế sẽ tính dựa trên các khoản thu nhập này trừ các khoản miễn thuế để ra số thuế mà cá nhân cần phải nộp.

Trân trọng!

Nguyễn Hồng Yến Nhi
536

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn