09/06/2023 10:12

Những hành vi nên tránh để không bị xử phạt về thuế và hóa đơn

Những hành vi nên tránh để không bị xử phạt về thuế và hóa đơn

Cho tôi hỏi hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, chứng từ? “Kim Linh-Bình Định”

Chào chị, Ban biên tập xin giải quyết như sau:

1. Những hành vi nên tránh để không bị xử phạt về thuế và hóa đơn

Theo Thông báo 7592/TB-CTTPHCM ngày 25/4/2023 của Cục Thuế TP. HCM về việc cảnh báo tình trạng vi phạm khi sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPThông tư 78/2021/TT-BTC, để tránh bị xử phạt về thuế và hóa đơn, doanh nghiệp cần lưu ý các hành vi bị cấm sau:

Đối với lĩnh vực thuế, doanh nghiệp cần tránh thực hiện các hành vi sau:

- Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế.

- Cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp.

- Sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật.

- Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

- Làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin người nộp thuế.

Đối với lĩnh vực hóa đơn và chứng từ, doanh nghiệp cần tránh thực hiện các hành vi sau:

- Cản trở gây tổn hại sức khỏe, nhân phẩm của công chức thuế khi đang thanh tra, kiểm tra về hóa đơn, chứng từ

- Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ

- Đưa hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan hóa đơn, chứng từ nhằm mưu lợi bất chính.

- Các hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, gồm:

+ Sử dụng hóa đơn, chứng từ giả

+ Sử dụng hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng

+ Sử dụng hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn (trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế)

+ Sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế

+ Sử dụng hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế (trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế)

+ Sử dụng hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

+ Sử dụng hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

- Các hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, gồm:

+ Sử dụng hóa đơn, chứng từ không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định; hóa đơn tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định;

+ Sử dụng hóa đơn, chứng từ khống (hóa đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ); hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả;

+ Sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn;

+ Sử dụng hóa đơn để quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông hoặc dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác;

+ Sử dụng hóa đơn, chứng từ của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn của cơ quan thuế và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn) để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra;

+ Sử dụng hóa đơn, chứng từ mà cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

Đối với việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp cần tránh các hành vi sau:

+ Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

+ Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

+ Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

+ Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

+ Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế hoặc trước ngày cơ quan thuế chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế.

+ Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày thông báo tạm ngừng kinh doanh.

+ Lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần tránh các hành vi sau:

+ Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn theo quy định.

+ Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

+ Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

2. Mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn có thể bị phạt tiền tối đa không quá 100.000.000 đồng, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm thủ tục thuế có thể bị phạt tiền tối đa không quá 200.000.000 đồng.

Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn sẽ bị phạt 20% số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn quy định.

Đối với hành vi trốn thuế, phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn.

Đối với hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, phạt tiền tương ứng với số tiền không trích vào tài khoản của ngân sách nhà nước.

Lê Thị Phương Ngân
1026

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn