07/06/2023 17:05

Nhận tặng cho đất xây dựng nhà thờ dòng họ có phải đóng thuế?

Nhận tặng cho đất xây dựng nhà thờ dòng họ có phải đóng thuế?

Tôi được nhận tặng cho đất xây dựng nhà thờ dòng họ tôi có phải đóng thuế có phải đóng thuế TNCN không? “Minh Vũ – Ninh Thuận”

Chào anh, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Nhận tặng cho đất xây dựng nhà thờ dòng họ có phải đóng thuế?

Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản thu nhập chịu thuế:

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

- Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

- Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

Lưu ý:

Khi phát sinh thu nhập từ nhận tặng cho là quyền sử dụng đất, đất xây dựng nhà thờ dòng họ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Người nhận tặng cho được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu có quan hệ với người tặng cho như sau:

- Vợ với chồng;

- Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

- Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

- Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

- Cha vợ, mẹ vợ với con rể;

- Ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

- Anh chị em ruột với nhau.

Như vậy, người nhận tặng cho đất xây dựng nhà thờ dòng họ vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân, trừ trường hợp người nhận có mối quan hệ với người tặng cho quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

2. Căn cứ tính thuế từ quà tặng là đất xây dựng nhà thờ dòng họ

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:

Cách tính số thuế phải nộp:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 10%

Trong đó:

- Thu nhập tính thuế:

+ Đối với bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất thì phần giá trị quyền sử dụng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng bất động sản.

+ Đối với bất động sản là nhà và công trình kiến trúc trên đất thì giá trị bất động sản được xác định căn cứ vào quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phân loại giá trị nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

Trường hợp không xác định được theo quy định trên thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

- Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế, quà tặng được áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

Như vậy, thu nhập từ nhận quà tặng là bất động sản được xác định là thu nhập chịu thuế. Theo đó với tài sản là quyền sử dụng đất, đất xây dựng nhà thờ dòng có được từ nhận tặng cho có giá trị vượt trên 10 triệu đồng phải thực hiện nộp thuế.

Nguyễn Ngọc Trầm
1303

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn