01/05/2023 23:47

Người lao động nghỉ việc bao lâu thì được thanh toán lương?

Người lao động nghỉ việc bao lâu thì được thanh toán lương?

Tôi vừa xin thôi việc ở công ty cũ, cho tôi hỏi, trong thời hạn bao lâu thì tôi sẽ được công ty thanh toán đầy đủ lương? “Ngọc Trang_Khánh Hòa”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Người lao động nghỉ việc bao lâu thì được thanh toán lương?

Theo khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019, quy định về trách nhiệm của hai bên sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Qua quy định trên, có thể thấy sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán lương cho người lao động trong thời hạn 14 ngày làm việc.

Đối với các trường hợp sau, người sử dụng lao động có thể kéo dài thời hạn trả lương cho người lao động, song không được quá 30 ngày, cụ thể:

- Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động

- Chấm dứt hợp đồng lao động vì người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

- Doanh nghiệp bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình

- Chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã

- Chấm dứt hợp đồng lao động do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm

Như vậy, trong trường hợp của bạn, công ty bạn có trách nhiệm thanh toán lương cho bạn trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày bạn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

2. Mức xử phạt đối với công ty không trả lương cho người lao động

Theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, quy định về mức xử phạt với hành vi không trả lương đúng hạn cho người lao động, như sau:

Điều 16. Vi phạm quy định về tiền lương

...

2. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đòi hỏi đã qua đào tạo, học nghề theo quy định của pháp luật; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Theo đó, nếu người sử dụng lao động có hành vi trả lương không đúng hạn; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thì tùy vào mức độ của hành vi mà người sử dụng lao động có thể bị phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Lê Thị Phương Ngân
10736

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn