20/10/2023 16:23

Người lao động kết hôn năm 2024 được nghỉ mấy ngày?

Người lao động kết hôn năm 2024 được nghỉ mấy ngày?

Tôi dự định kết hôn đầu năm 2024 thì tôi sẽ được nghỉ mấy ngày?  Thảo Lê – Hà Nam.

Chào chị, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Kết hôn là gì? Điều kiện kết hôn năm 2024

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. (khoản 5 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014)

Theo quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về điều kiện kết hôn như sau:

- Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

+ Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

+ Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật hôn nhân và gia đình 2014.

- Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Đồng thời, tại Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về việc kết hôn phải được đăng ký:

- Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

- Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

Như vậy, điều kiện kết hôn năm 2024 như sau:

+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

+ Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

+ Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn

2. Người lao động kết hôn năm 2024 được nghỉ mấy ngày?

Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương như sau:

- Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

+ Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

+ Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

- Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

- Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Kết hôn trùng vào ngày nghỉ lễ có được nghỉ bù?

Tại quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn chưa có hướng dẫn về việc nghỉ kết hôn của người lao động trùng vào ngày nghỉ lễ.

Do đó, nếu ngày cưới trùng với ngày lễ thì người lao động sẽ không được nghỉ bù vào ngày sau đó.

Như vậy, người lao động kết hôn năm 2024 sẽ hưởng chế độ là 03 ngày nghỉ nguyên lương. Đồng thời, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương hoặc sử dụng ngày nghỉ phép của năm (nếu còn phép) để xin nghỉ phép vẫn hưởng lương.

3.Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động nghỉ kết hôn

Theo quy định tại Điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP về tiền tàu xe, tiền lương trong thời gian đi đường, tiền lương ngày nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác như sau:

- Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm theo khoản 6 Điều 113 của Bộ luật Lao động do hai bên thỏa thuận.

- Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, khoản 1 và khoản 2 Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động 2019tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

- Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động 2019 là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Như vậy, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động nghỉ kết hôn là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Trân trọng!

Nguyễn Ngọc Trầm
2316

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn