01/02/2024 14:39

Mùng 1 Tết âm lịch là ngày mấy dương lịch? Làm việc ngày Tết được trả lương thế nào?

Mùng 1 Tết âm lịch là ngày mấy dương lịch? Làm việc ngày Tết được trả lương thế nào?

Tôi muốn hỏi Mùng 1 Tết âm lịch năm nay là ngày mấy dương lịch? Nếu đi làm ngày mùng 1 Tết thì được trả lương thế nào? “Cao Vỹ-Gia Lai”

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Mùng 1 Tết âm lịch là ngày mấy dương lịch?

Hôm nay là ngày 01/02/2024, là ngày 22 tháng Chạp âm lịch

Ngày 02/02/2024 là ngày 23 tháng Chạp âm lịch (theo lịch Vạn niên đây là Tết ông Công ông Táo) 

Ngày Mùng 1 Tết âm lịch sẽ rơi vào Thứ 7 ngày 10/02/2024.

2. Làm việc trong ngày Tết âm lịch được trả lương thế nào?

Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm thì:

- Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Tại Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP cũng quy định:

Số tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ = (số tiền lương hưởng ngày làm việc bình thường) x (300%) x (số giờ làm thêm).

Như vậy, người lao động đi làm vào ngày nghỉ của dịp Tết Âm lịch 2024 thì được trả số tiền lương ít nhất bằng 400% * tiền lương ngày làm việc.

Đồng thời, nếu người lao động làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương + 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

3. Người lao động có được từ chối làm việc trong Tết âm lịch không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 thì người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

+ Phải được sự đồng ý của người lao động;

+ Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

+ Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019.

Ngoài ra, tại Điều 59 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về sự đồng ý của người lao động khi làm thêm giờ. 

Theo đó, trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động 2019, các trường hợp khác khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải được sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm về các nội dung sau đây:

+ Thời gian làm thêm;

+ Địa điểm làm thêm;

+ Công việc làm thêm.

Như vậy, người lao động hoàn toàn có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày lễ Tết âm lịch.

Trân trọng!

Bùi Thị Như Ý
2720

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn