06/03/2024 17:05

Mức thuế môn bài doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải nộp là bao nhiêu?

 Mức thuế môn bài doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải nộp là bao nhiêu?

Cho tôi hỏi mức thuế môn bài mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần phải nộp cho Nhà nước là bao nhiêu? Anh Xuân Nghị (Bắc Ninh).

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài (hay lệ phí môn bài) là khoản thuế mà doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể bắt buộc phải đóng theo định kỳ hàng năm.

Mức thuế môn bài phải nộp sẽ dựa trên vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh, hoặc doanh thu năm trước đó của doanh nghiệp.

2. Mức thuế môn bài doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải nộp là bao nhiêu?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP) thì mức thuế môn bài phải nộp của doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tính như sau:

Căn cứ nộp thuế môn bài

Mức thuế môn bài phải nộp

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

3 triệu đồng/năm

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

2 triệu đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

1 triệu đồng/năm

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu/năm (đồng)

1.000.000 đồng/năm

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 300 - 500 triệu/năm (đồng)

500.000 đồng/năm

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 - 300 triệu/năm (đồng)

300.000 đồng/năm

Bên cạnh đó, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp):

Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Còn với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

3. Thời hạn chậm nhất để nộp thuế môn bài là trong bao lâu?

Thời hạn chậm nhất để nộp thuế môn bài được quy định tại khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

- Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 07 năm kết thúc thời gian miễn.

+ Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

+ Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 07 năm ra hoạt động.

+ Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Như vậy, thời hạn chậm nhất để nộp thuế môn bài sẽ là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Ngoài ra, trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi kết thúc thời gian từ năm thứ tư kể từ khi thành lập doanh nghiệp thì thời hạn nộp thuế môn bài như sau:

- Chậm nhất là ngày 30 tháng 07 năm kết thúc thời gian miễn khi việc kết thúc diễn ra 06 tháng đầu năm;

- Trong trường hợp kết thúc thời gian miễn thuế môn bài trong 06 tháng cuối năm thì thời hạn nộp sẽ chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm tiếp theo.

Trân trọng!

Đỗ Minh Hiếu
1513

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn