16/03/2021 11:59

Mới: Tòa án nhân dân tối cao công bố thêm 04 Án lệ

Mới: Tòa án nhân dân tối cao công bố thêm 04 Án lệ

Ngày 12/3/2021, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 42/QĐ-CA về việc công bố án lệ.

Theo đó, công bố 04 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua, cụ thể như sau:

1. Án lệ số 40/AL/2021 về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế.

2. Án lệ số 41/AL/2021 về chấm dứt hôn nhân thực tế.

3. Án lệ số 42/AL/2021 về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài.

4. Án lệ số 43/AL/2021 về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thể chấp nhận chuyển nhượng của người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán.

Các TAND và TAQS có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 15/4/2021.

Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 04/ 2019 NQ/HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về quy trình lựa chọn công bố và áp dụng án lệ.

Xem chi tiết tại Quyết định 42/QĐ-TA có hiệu lực từ ngày 12/3/2021.

Thu Linh
1226

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn