18/11/2021 14:26

Mới: Nghị định sửa đổi quy định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn

Mới: Nghị định sửa đổi quy định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn

Ngày 16/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Đơn cử, Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn như sau:

- Tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Từ ngày 01/01/2022, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 02 năm.

Hiện hành, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 01 năm.

- Bổ sung quy định xử phạt về hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế.

Theo đó, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập;

+ Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ;

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

+ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế (quy định mới);

Các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Xem chi tiết tại Nghị định 102/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Thu Linh
64


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về