29/04/2021 16:07

Mới: Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

Mới: Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất.

Theo đó, Thông tư 04/2021 quy định về xác định quỹ định suất; giao, tạm ứng, quyết toán quỹ định suất; chỉ số giám sát thực hiện định suất.

Thông tư 04/2021 không áp dụng đối với cơ sở khám chữa bệnh mới ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trong năm trước liền kề.

Nhóm tuổi các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tại Thông tư này được chia thành 6 nhóm tính theo năm sinh như sau:

+ Nhóm 1: từ 0 tuổi đến 6 tuổi;

+ Nhóm 2: từ 7 tuổi đến 18 tuổi;

+ Nhóm 3: từ 19 tuổi đến 24 tuổi;

+ Nhóm 4: từ 25 tuổi đến 49 tuổi;

+ Nhóm 5: từ 50 tuổi đến 59 tuổi;

+ Nhóm 6: từ 60 tuổi trở lên.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Thu Linh
104


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về