25/03/2023 16:27

Môi giới mại dâm bị phạt bao nhiêu năm tù? Các bản án liên quan

Môi giới mại dâm bị phạt bao nhiêu năm tù? Các bản án liên quan

Tôi muốn hỏi về mức án đối với tội môi giới mại dâm và một số bản án về tội này? Xin cảm ơn. _ Hoàng Quân (Thanh Hoá)

Chào anh, Ban Biên tập xin giải đáp như sau:

1. Môi giới mại dâm là gì?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 thì môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm. 

2. Phạm tội môi giới mại dâm bị phạt bao nhiêu năm tù?

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật hình sự 2015 thì người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm với các khung hình phạt như sau:

"Điều 328. Tội môi giới mại dâm

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng."

 Như vậy, người phạm tội môi giới mại dâm có thể phải chịu mức án tù đến 15 năm. 

3. Mức phạt hành chính với hành vi môi giới mại dâm 

Trường hợp người môi giới mại dâm không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt theo quy định tại Điều 26 Nghị định 144/2021/NĐ-CP như sau: 

"Điều 26. Hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua, bán khiêu dâm, kích dục.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi giúp sức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác mua dâm, bán dâm.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm;

b) Góp tiền, tài sản để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm;

c) Môi giới mua dâm, bán dâm.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với một trong những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này."

4. Một số bản án về tội môi giới mại dâm

1. Bản án về tội môi giới mại dâm số 358/2019/HSPT

2. Bản án về tội môi giới mại dâm số 03/2022/HSST

3. Bản án về tội môi giới mại dâm số 02/2022/HS-PT

4. Bản án về tội môi giới mại dâm số 316/2020/HSST

5. Bản án về tội môi giới mại dâm số 297/2022/HS-PT

Nguyễn Thị Sáng
1500

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn