08/07/2023 15:14

Mẫu hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Mẫu hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Tôi muốn hỏi mẫu hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện? Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện là mấy tháng?_Xuân Trường(Sơn La)

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Thủ tục tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện

Theo Điều 35 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định thủ tục tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy như sau:

Hồ sơ tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện: 

- Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên có nhu cầu cai nghiện ma túy được tiếp nhận cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện.

- Hồ sơ tiếp nhận cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện gồm:

+ 01 bản đăng ký tự nguyện cai nghiện theo Mẫu số 22 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP;

Bản đăng ký tự nguyện cai nghiện: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/ban-dang-ky-tu-nguyen-cai-nghi%E1%BA%B9n.doc

+ 01 bản phôtô một trong các loại giấy tờ tùy thân: căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh (đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) của người cai nghiện.

Trình tự thực hiện người cai nghiện ma túy tự nguyện:

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định 116/2021/NĐ-CP tại cơ sở cai nghiện ma túy; xuất trình bản chính một trong các loại giấy tờ tùy thân để đối chiếu;

- Cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu và tư vấn kế hoạch cai nghiện ma túy; thông tin về các dịch vụ cai nghiện ma túy hiện có tại cơ sở, mức chi phí sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy của cơ sở, các khoản chi phí, đóng góp khác và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện (nếu có);

- Người nghiện ma túy hoặc người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và đại diện cơ sở cai nghiện ma túy thỏa thuận, thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy;

- Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy phải được gửi:

+ 01 bản cho người nghiện ma túy người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi;

+ 01 bản gửi UBND cấp xã nơi người cai nghiện đăng ký cai nghiện tự nguyện theo quy định.

2. Mẫu hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Theo Điều 36 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy gồm các nội dung chính sau:

- Chủ thể của hợp đồng: tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy với người nghiện ma túy hoặc người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi về việc cung cấp, sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện;

- Đối tượng của hợp đồng (loại dịch vụ, hình thức cung cấp dịch vụ, thời gian, địa điểm sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy ...);

- Mức giá sử dụng dịch vụ, hình thức;

- Quyền, nghĩa vụ của cơ sở cai nghiện, của người cai nghiện trong việc cung cấp, sử dụng dịch vụ cai nghiện;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; các trường hợp bồi thường thiệt hại, giảm chi phí sử dụng dịch vụ; các trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ hoặc tiếp tục hợp đồng dịch vụ;

- Thời điểm có hiệu lực, chấm dứt hợp đồng.

Đồng thời, hình thức hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy theo Mẫu số 28 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP.

Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/hop-dong-dich-vu-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen.doc

3. Trách nhiệm thực hiện hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy

Theo Điều 37 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định về trách nhiệm thực hiện hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy cụ thể:

- Trách nhiệm đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi như sau:

+ Bảo đảm người cai nghiện ma túy có mặt tại cơ sở cai nghiện ma túy trong toàn bộ thời gian sử dụng dịch vụ theo hợp đồng đã ký kết;

+ Tuân thủ các nội quy, quy chế và các hướng dẫn, quy định nghiệp vụ của cơ sở cai nghiện ma túy;

+ Trả chi phí sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy theo hợp đồng.

- Trách nhiệm đối với cơ sở cai nghiện ma túy như sau:

+ Tiếp nhận, phân loại, tư vấn xây dựng kế hoạch cai nghiện theo quy trình cai nghiện quy định tại Chương III Nghị định 116/2021/NĐ-CP. Tổ chức cai nghiện, cung cấp dịch vụ cai nghiện theo hợp đồng đã ký;

+ Thực hiện đúng các quy định về chuyên môn nghiệp vụ, chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ cung cấp;

+ Thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi người cai nghiện ma túy sử dụng dịch vụ hoặc tự ý chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

4. Thủ tục khi kết thúc hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy

Theo Điều 38 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục trước khi kết thúc hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy như sau

- Trước khi kết thúc thời gian cung cấp dịch vụ cai nghiện theo hợp đồng, cơ sở cai nghiện đánh giá kết quả cai nghiện ma túy; phối hợp với người cai nghiện hoặc người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi để làm các thủ tục thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Giám đốc (hoặc người đứng đầu) cơ sở cai nghiện ma túy cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện cho người nghiện ma túy theo Mẫu số 26b Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP.

Giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/giay-xac-nhan-hoan-thanh-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen.doc

+ Giấy xác nhận phải gửi cho người nghiện ma túy, cha, mẹ hoặc người giám hộ, người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người cai nghiện đăng ký cai nghiện tự nguyện để thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Đối với người cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, cơ sở cai nghiện có trách nhiệm thông báo, bàn giao người cai nghiện ma túy cho cha, mẹ hoặc người giám hộ, người đại diện hợp pháp.

5. Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy là mấy tháng?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật phòng, chống ma túy 2021 thì thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.

Hứa Lê Huy
649

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn