31/01/2023 17:09

Mẫu cam kết hoàn thuế TNCN năm 2023

Mẫu cam kết hoàn thuế TNCN năm 2023

Bản cam kết hoàn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu nào? Cách viết bản cam kết hoàn thuế ra sao? “Hoàng Quân-Quảng Ninh”

Chào anh, Ban Biên tập xin giải đáp thắc mắc của anh như sau:

1. Bản cam kết thu nhập cá nhân là gì?

Bản cam kết thu nhập cá nhân là biểu mẫu được sử dụng trong trường hợp cá nhân ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Khi quyết toán thuế, người lao động cần phải làm bản cam kết không phát sinh thu nhập cá nhân để chứng minh người lao động chỉ có 1 nguồn thu nhập và chỉ làm việc tại 1 nơi.

2. Đối tượng làm bản cam kết thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng được làm mẫu cam kết thuế TNCN là những người có thu nhập chưa tới mức chịu thuế thu nhập cá nhân như:

- Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

- Có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên.

- Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế. Nếu làm ở 02 nơi trở lên sẽ không được làm bản cam kết.

- Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

- Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, ước tính tổng thu nhập từ 132 triệu đồng/năm trở xuống đối với trường hợp không có người phụ thuộc thì mới làm bản cam kết thuế thu nhập cá nhân.

3. Mẫu cam kết thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 08/CK-TNCN) và cách viết

Những cá nhân thuộc đối tượng nêu trên thực hiện làm cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Bản cam kết thuế TNCN mới nhất được thực hiện theo Mẫu 08/CK-TNCN ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021.

Mẫu 08/CK-TNCN

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/Mau-08-CK-TNCN.docx

Lưu ý: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

Ví dụ:

- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai = 132 triệu đồng + 4,4 triệu đồng x 10 tháng = 176 triệu đồng

Cách viết mẫu cam kết thuế thu nhập cá nhân:

Khi hoàn thành Mẫu cam kết 08/CK-TNCN, người lập cần ghi các thông tin như sau:

(1) Mục kính gửi: Ghi tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập, không phải ghi tên cơ quan thuế (ví dụ như công ty, doanh nghiệp,…).

(2) Ghi đầy đủ họ và tên của mình.

(3) Ghi đầy đủ mã số thuế của mình.

(4) Ghi nơi địa chỉ cư trú (thường trú, tạm trú).

(5) Ghi ước tính tổng thu nhập của mình trong năm dương lịch chưa đến mức phải nộp thuế (ghi cả phần số và phần chữ).

(6) Đề ghị: Ghi tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Trân trọng!

Bùi Thị Như Ý
5246

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn