17/11/2023 14:50

Mã chứng khoán là gì? Tra cứu thông tin mã chứng choán ở đâu?

Mã chứng khoán là gì? Tra cứu thông tin mã chứng choán ở đâu?

Cho tôi hỏi, mã chứng khoán là gì? Ai có thẩm quyền cấp mã chứng khoán? Tôi có thể tra cứu thông tin mã chứng choán ở đâu? Hải An – Đà Nẵng

Chào chị, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Mã chứng khoán là gì?

Mã chứng khoán (Ticker Symbol) là tập hợp các ký tự, thường là chữ cái viết hoa, được sắp xếp theo thứ tự riêng, liệt kê công khai trên sàn. Mã chứng khoán thường bao gồm 3 chữ cái in hoa, nhưng cũng có thể bao gồm 2 chữ cái in hoa và 1 ký tự số, hoặc 1 chữ cái in hoa và 2 ký tự số.

Khi các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán công khai trên sàn, sẽ chọn một mã ký tự đại diện cho cổ phiếu, để các nhà đầu tư có thể sử dụng trong giao dịch. Theo đó, mỗi chứng khoán giao dịch trên sàn sẽ có một mã duy nhất là đại diện. Đây là điều kiện cần thiết để nhà đầu tư thực hiện các giao dịch tài chính thống nhất. Mã chứng khoán có vai trò quan trọng trong thị trường chứng khoán, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết và giao dịch các cổ phiếu của các công ty khác nhau. Mã chứng khoán cũng được sử dụng trong các hợp đồng, giao dịch chứng khoán để xác định chính xác loại chứng khoán và công ty phát hành.

2. Cơ quan nào thực hiện cấp mã chứng khoán tại Việt Nam?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 119/2020/TT-BTC về cấp mã chứng khoán như sau:

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế (mã ISIN) cho các loại chứng khoán, các loại cổ phần đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Mã chứng khoán trong nước được sử dụng thống nhất khi đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

- Mã số định danh chứng khoán quốc tế được sử dụng thống nhất cho chứng khoán phát hành tại Việt Nam để giao dịch và thanh toán tại thị trường chứng khoán Việt Nam và quốc tế.

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế.

Như vậy, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là cơ quan thực hiện cấp mã chứng khoán tại Việt Nam, bao gồm mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế (mã ISIN).

3. Tra cứu thông tin mã chứng choán ở đâu?

Ngày 23/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37/2020/QĐ-TTg thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được thành lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Điều 1 Quyết định 37/2020/QĐ-TTg quy định về Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam như sau:

- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại trong nước; hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

+ Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Exchange.

+ Tên viết tắt: VNX.

+ Trụ sở chính: Hà Nội.

- Các công ty do Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập bao gồm:

+ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

+ Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, nhà đầu tư chứng khoán có thể tra cứu thông tin chứng khoán tại website chính thống của Sở giao dịch Chứng khoán:

+ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội – www.hnx.vn

+ Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) – www.hsx.vn

Ngoài ra, nhà đầu tư chứng khoán có thể tra cứu thông tin chứng khoán tại các website khác như:

+ Cổng Thông tin, Dữ liệu Tài chính – CafeF.

+ Thời báo Kinh tế Việt Nam – VnEconomy.

+ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – VSD.

+ Website các Công ty Niêm yết.

+ Các trang web khác…

Nguyễn Ngọc Trầm
1138

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn