29/03/2024 10:57

Luật Đất đai 2024: Quy định chi tiết thời gian cưỡng chế thu hồi đất

Luật Đất đai 2024: Quy định chi tiết thời gian cưỡng chế thu hồi đất

Theo tôi được biết Luật Đất đai 2024 đã có quy định chi tiết thời gian cưỡng chế thu hồi đất. Vậy thời gian cưỡng chế thu hồi đất quy định cụ thể thế nào? “Văn Sơn – Bạc Liêu”

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Luật Đất đai 2024: Quy định chi tiết thời gian cưỡng chế thu hồi đất

Theo Khoản 3 Điều 89 Luật Đất đai 2024 quy định thời gian cưỡng chế thu hồi đất như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

Quyết định cưỡng chế phải được thi hành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người bị cưỡng chế nhận được quyết định cưỡng chế hoặc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản về việc người bị cưỡng chế vắng mặt hoặc người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế, trừ trường hợp quyết định cưỡng chế quy định thời gian dài hơn.

Trước đó, tại Khoản 3 Điều 71 Luật Đất đai 2013 chỉ quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế

Như vậy, Luật Đất đai 2024 đã quy định chi tiết thời gian cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Cụ thể:

(1) Quyết định cưỡng chế phải được thi hành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người bị cưỡng chế nhận được quyết định cưỡng chế;

(2) Được xác định từ ngày UBND xã lập biên bản ghi nhận trường hợp người bị cưỡng chế vắng mặt hoặc từ chối nhận quyết định cưỡng chế.

(3) Thời gian cưỡng chế có thể kéo dài hơn nếu trong quyết định cưỡng chế có quy định thời gian cụ thể.

2. Quy định cụ thể thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế 

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 89 Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế như sau:

- Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính.

- Không thực hiện cưỡng chế trong thời gian:

+ Từ 10 giờ đêm ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau;

+ Các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, ngày lễ theo truyền thống của đồng bào dân tộc;

+ Trong thời gian 15 ngày trước và sau thời gian nghỉ Tết Âm lịch;

+ Các trường hợp đặc biệt khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phong tục, tập quán tại địa phương.

Theo đó, tại Điểm b Khoản 1 Điều 70 Luật Đất đai 2013 chỉ quy định thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính.

Như vậy, Luật Đất đai 2024 đã bổ sung thêm nhiều quy định cụ thể về thời điểm cưỡng chế như khung giờ không được cưỡng chế, không được cưỡng chế trong các ngày nghỉ, ngày lễ... Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi của người bị cưỡng chế và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của họ.

3. Thành phần của Ban cưỡng chế thu hồi đất gồm những ai?

Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 89 Luật Đất đai 2024 thì trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất, bao gồm:

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là trưởng ban;

- Đại diện các cơ quan có chức năng thanh tra, tư pháp, tài nguyên và môi trường, xây dựng;

- Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi là thành viên;

- Các thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Trước đó, tại Điểm a Khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai 2013 chỉ quy định trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế.

Như vậy, Luật Đất đai 2024 đã đổi tên Ban thực hiện cưỡng chế thành Ban cưỡng chế thu hồi đất và quy định cụ thể thành viên là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND cấp huyện là trưởng ban, đại diện của các cơ quan thanh tra, tư pháp, tài nguyên và môi trường, xây dựng.

Hứa Lê Huy
855

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn