31/01/2024 18:05

Luật đất đai 2024: Công trình xây dựng trước ngày 01/7/2004 không giấy tờ vẫn được cấp sổ đỏ

Luật đất đai 2024: Công trình xây dựng trước ngày 01/7/2004 không giấy tờ vẫn được cấp sổ đỏ

Nghe nói rằng công trình xây dựng không phải nhà ở không có giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ theo Luật đất đai 2024, vậy theo Ban biên tập điều đó có đúng hay không? Anh Cao Chính (Tây Ninh).

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

Luật đất đai 2024: Công trình xây dựng trước ngày 01/7/2004 không giấy tờ vẫn được cấp sổ đỏ

Một trong những điểm mới của Luật đất đai 2024 đó chính là công trình xây dựng không phải là nhà ở được xây trước ngày 1/7/2004 mà không có giấy tờ theo quy định vẫn sẽ được cấp sổ đỏ, được đề cập tại Điều 149 Luật đất đai 2024 như sau:

Điều 149. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với tài sản là công trình xây dựng không phải là nhà ở

1. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu công trình xây dựng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi có một trong các loại giấy tờ sau đây:

a) Giấy phép xây dựng công trình hoặc giấy phép xây dựng công trình có thời hạn đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

b) Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng;

c) Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo quy định của pháp luật đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định;

d)  Bản án hoặc quyết định của Toà án hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền  đã có hiệu lực pháp luật mà có xác định quyền sở hữu công trình xây dựng;

đ) Một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác và không có tranh chấp.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này đang không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

...

Theo Luật đất đai 2024 thì hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu công trình xây dựng cần phải có những giấy tờ sau để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ):

(1) Giấy phép xây dựng công trình hoặc giấy phép xây dựng công trình có thời hạn trong trường hợp phải xin phép xây dựng;

(2) Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng;

(3) Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng có công chứng hoặc chứng thực;

(4) Bản án hoặc quyết định của Toà án hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực.

Trong trường hợp các giấy tờ nêu trên được ghi tên người khác, mà đất gắn liền với công trình xây dựng không có tranh chấp thì vẫn đủ điều kiện được cấp sổ đỏ.

Đồng thời, nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có công trình không phải nhà ở được xây dựng trước ngày 01/7/2004, mà đang không có tranh chấp thì cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kể cả khi không có những giấy tờ đã nêu trên.

Xem xét cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ trước ngày 01/7/2014

Theo khoản 3 Điều 138 Luật đất đai 2024, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014 mà được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất không tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Điều 138. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền

...

3. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp thì diện tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống nếu diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 195 và khoản 2 Điều 196 của Luật này thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở;...

...

Đây cũng là một trong những điểm mới của Luật đất đai 2024, hiện tại chỉ có hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mới được cấp sổ đỏ khi không có giấy tờ về đất đai (khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013).

Đỗ Minh Hiếu
2046

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn