01/07/2023 09:38

Làm mất giấy tờ mua bán đất có được cấp Sổ đỏ không?

Làm mất giấy tờ mua bán đất có được cấp Sổ đỏ không?

Cho tôi hỏi, trường hợp tôi làm mất giấy tờ chứng minh về việc mua bán đất thì tôi có được Nhà nước cấp Sổ đỏ không? “Tuấn Huy_Hải Phòng”

Cho tôi hỏi, trường hợp tôi làm mất giấy tờ chứng minh về việc mua bán đất thì tôi có được Nhà nước cấp Sổ đỏ không?  “Tuấn Huy_Hải Phòng”

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Điều kiện để được cấp Sổ đỏ

Hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất đứng tên mình

Theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, để được cấp Sổ đỏ cần có một trong các loại giấy tờ sau:

- Những Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước 15/10/1993 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, số địa chính trược ngày 15/10/1993.

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, giấy tờ bàn giao nhà tình nghĩa găn liền với đất.

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất trước 15/10/1993 và được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã được sử dụng trước 15/10/1993.

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định.

- Giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất veefq uyền sử dụng đất.

- Một số giấy tờ khác được xác lập trước 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đứng tên người khác

Theo quy định tại khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013, cá nhân, tổ chức đó cần phải đáp ứng đồng thời các điều kiện về cấp sổ đỏ sau:

+ Đang sử dụng đất có các giấy tờ nếu trên nhưng tên của người khác kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan.

+ Chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tính đến trước ngày 01/07/2014

+ Đất không có tranh chấp.

Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo quyết định, bản án của Tòa án, kết quả hòa giải thành…

Theo quy định tại khoản 3 Điều 100 Luật Đất đai 2013, cá nhân, tổ chức đó cần có một trong các tài liệu sau:

- Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án

- Văn bản công nhận kết quả hòa giải thành,

- Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

Trường hợp 4: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Sổ thì được cấp Sổ; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện.

Hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp 1: Không phải nộp tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện cấp sổ đỏ sau:

+ Đang sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 mà không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

+ Có hộ khẩu tại địa phương và đang sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

+ Được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Trường hợp 2: Phải nộp tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được cấp Sổ đỏ và phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

- Đang sử dụng đất không có các giấy tờ về QSDĐ nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai.

- Được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Sổ.

2. Làm mất giấy tờ mua bán đất có được cấp Sổ đỏ không?

Căn cứ vào điều kiện được cấp Sổ đỏ nêu ở mục 1, thì dựa vào thời gian mua bán đất, ta có thể phân ra thành 3 trường hợp:

- Trường hợp 1: việc mua bán đất diễn ra tại thời điểm Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành

- Trường hợp 2: việc mua bán đất diễn ra trước ngày 01/7/2014 và có giấy tờ mua bán đất

- Trường hợp 3: việc mua bán đất từ trước ngày 01/7/2014 và không có giấy tờ mua bán đất

Đồng thời, theo khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định như sau:

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 như sau:

"1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”

Như vậy:

+ Đối với trường hợp mua bán đất diễn ra trước ngày 01/7/2014 và không có giấy tờ mua bán đất thì người sử dụng đất sẽ không phải nộp giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất.

+ Đối với hai trường hợp còn lại thì người sử dụng đất vẫn phải cấp giấy tờ mua bán đất để làm căn cứ cấp sổ đỏ.

Trân trọng!

Bùi Thị Như Ý
9442

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn