09/11/2023 16:53

Làm giả con dấu có bị xử lý hình sự không?

Làm giả con dấu có bị xử lý hình sự không?

Tôi nghe công an nói sẽ khởi tố tôi vì tội làm giả con dấu của cơ quan tổ chức, vậy tôi có bị khởi tố không? Chiến Tranh - Bình Dương

Chào anh, Ban biên tập xin được giải đáp như sau:

1. Làm giả con dấu là gì?

Làm giả con dấu được hiểu là hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân hoặc tổ chức thực hiện sao chép, tái tạo, hay làm mô phỏng một con dấu chính thức mà không có sự cho phép của người sở hữu con dấu đó.

Hành vi làm giả hoặc sử dụng con dấu hiện nay có diễn biến rất tinh vi, khó phát hiện và thường liên quan đến các hoạt động gian lận, lừa đảo hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hành vi làm giả con dấu tùy theo mức độ mà có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Xử phạt hành chính với hành vi làm giả con dấu là bao nhiêu?

Theo điểm b khoản 4 Điều 13 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu như sau:

Điều 13. Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu

...

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Làm giả hồ sơ để làm thêm con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước;

b) Làm giả con dấu hoặc sử dụng con dấu giả;

c) Chiếm đoạt, mua bán trái phép con dấu;

d) Tiêu hủy trái phép con dấu.

...

Bên cạnh đó người vi phạm còn bị áp dụng một số hình phạt bổ sung như tịch thu con dấu giả, trục xuất người làm giả con dấu nếu đó là người nước ngoài.

Như vậy, người làm giả con dấu bị phát hiện sẽ phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

3. Hành vi làm giả con dấu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Hành vi làm giả con dấu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức, nếu đầy đủ cấu thành tội phạm của tội này.

Căn cứ Điều 341 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định tội làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức như sau:

Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm từ 02 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như vậy, hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức được xác định là hành vi vi phạm pháp luật, cá nhân làm con dấu của cơ quan, tổ chức có thể bị phạt tiền lên đến 10.000.000 đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức theo quy định. 

Nguyễn Ngọc Diện
2085

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn