15/06/2023 16:21

Kiểm tra hóa đơn điện tử, ngăn chặn xuất hóa đơn khống

Kiểm tra hóa đơn điện tử, ngăn chặn xuất hóa đơn khống

Tổng cục thuế vừa ban hành Công văn 2392/TCT-QLRR 2023 về kiểm tra soát hóa đơn điện tử. Vậy nội dung chỉ đạo thế nào? “Vũ Lê - Hà Nội”

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Tổng cục Thuế chỉ đạo kiểm tra hóa đơn điện tử, ngăn chặn xuất hóa đơn khống

Ngày 14/6/2023, Tổng cục thuế ban hành Công văn 2392/TCT-QLRR 2023 yêu cầu Cục Thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra hóa đơn điện tử.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã xây dựng chức năng trên ứng dụng hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống.

Một số chức năng chính như sau:

- Hệ thống tự động kiểm soát tổng giá trị hàng hóa bán ra trên các hóa đơn đã xuất so với ngưỡng giá trị hàng hóa đầu vào được tính toán bằng K lần tổng giá trị hàng tồn kho và tổng giá trị trị hàng hóa mua vào.

- Hệ thống cảnh báo thực hiện theo tham số K.

Trên cơ sở đó, các trường hợp người nộp thuế (NNT) vượt ngưỡng sẽ cảnh báo và đưa vào danh sách quản lý.

Sử dụng chức năng tra cứu danh sách NNT cảnh báo để/xem xét, xác định các trường hợp thuộc diện ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định.

Cơ quan thuế sử dụng chức năng đã có khi triển khai phần mềm HĐĐT để thông báo ngừng/tiếp tục sử dụng hóa đơn (đáp ứng quy định tại Điều 16, Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Lưu ý: Trước khi thực hiện triển khai chính thức, Tổng cục Thuế tổ chức kiểm tra kết quả kiểm soát theo giá trị hệ số K ban đầu.

K = Tổng giá trị hàng hóa bán ra trên hóa đơn / (Tổng giá trị hàng tồn kho + Tổng giá trị hàng hóa mua vào trên hóa đơn)

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế tổ chức kiểm tra “Danh sách NNT thuộc diện giám sát xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn” theo hướng dẫn tại Công văn.

Xem thêm: Cách xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Công văn 1647/TCT-CS.

Công văn 56954/CTHN-TTHT: Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh theo phương pháp khoán.

2. Kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát hóa đơn điện tử

Kế hoạch thực hiện:

Từ ngày 15/6/2023 triển khai chức năng “Danh sách cảnh báo sử dụng hóa đơn” tại ứng dụng hóa đơn điện tử phục vụ cho công tác kiếm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống trên phân hệ ứng dụng hóa đơn điện tử.

Tổ chức thực hiện:

Cục Thuế phân công công chức phụ trách triển khai thực hiện kết xuất “Danh sách NNT thuộc diện giám sát xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn” trên chức năng liên quan tại Ứng dụng hóa đơn điện tử với tham số ngày giám sát là 14/6/2023 (theo đó, dữ liệu kiểm soát sẽ được tổng hợp đến hết ngày 14/6/2023).

Trên cơ sở danh sách kết xuất được, cơ quan thuế phân công công chức thực hiện kiểm tra NNT theo quy định hiện hành.

- Về nghiệp vụ:

Thông qua số điện thoại tổng đài của Tổng cục: 024.39712555/ số máy lẻ 8023 (đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thu, email: ntnthu@gdtgov.vn).

- Về ứng dụng:

Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, Cục Thuế liên hệ qua hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ Service desk (https://hotro.gdt.gov.vn) hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ qua số điện thoại (024) 73 055 999 - email: nhomhotrohddt@gdt.gov.vn.

- Báo cáo kết quả:

Cục Thuế tổng hợp kết quả triển khai gửi về Tổng cục Thuế (Ban Quản lý rủi ro) theo mẫu tại phụ lục (kèm theo công văn).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, Cục Thuế đề xuất hệ số K theo thực tế quản lý.

Báo cáo và đề xuất gửi về Tổng cục Thuế (qua Ban Quản lý rủi ro) trước ngày 30/6/2023.

3. Hóa đơn khống là gì?

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ trong đó có thể nhận biết sử dụng hóa đơn khống thông qua các hành vi sau:

 - Phát hành hóa đơn giả: là loại hóa đơn được in và làm giống như mẫu của loại hóa đơn được làm trước đó, thậm chí là để trùng số,cùng một ký hiệu hóa đơn hợp pháp.

- Các hóa đơn chưa có giá trị sử dụng: là loại hóa đơn đã được tạo ra nhưng chưa có thông báo chính thức nào về việc phát hành trên thị trường

- Sử dụng hóa đơn hết giá trị sử dụng: là loại hóa đơn đã thực hiện đầy đủ các thủ tục phát hành nhưng do tổ chức hoặc cá nhân không sử dụng nữa. Có thể là do bị mất hóa đơn và báo tình trạng này với cơ quan thuế nhà nước.

Như vậy, hóa đơn khống hay hóa đơn xuất khống được hiểu là những hóa đơn lập nhưng không có thật. Hoặc chỉ có một phần thông tin đúng sự thật còn lại là để khai khống để đáp ứng nhu cầu của người mua. Hóa đơn khống chính là hóa đơn sử dụng bất hợp pháp.

 

Nguyễn Ngọc Trầm
3635

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn