08/07/2022 11:18

Không ký hợp đồng lao động, có đòi được lương?

Không ký hợp đồng lao động, có đòi được lương?

Nhiều trường hợp, người sử dụng lao động cho người lao động ngừng việc nhưng không trả lương, tự ý cắt lương, giảm lương của người lao động, … với nhiều lý do khác nhau. Vậy nếu không ký hợp đồng lao động người lao động có đòi được lương?

Theo điều 13 Bộ luật Lao động 2019 về hợp đồng lao động, khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Đồng thời, Tại Bộ luật Lao động 2019 quy định, hợp đồng lao động được giao kết thông qua một trong ba hình thức sau:

- Hợp đồng lao động bằng văn bản.

- Hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.

- Được giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói áp dụng đối với hợp đồng có thời hạn dưới một tháng;

Trừ các trường hợp sau đây bắt buộc phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản dù hợp đồng có thời hạn dưới một tháng:

- Giao kết hợp đồng lao động với nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên thông qua một người lao động trong nhóm được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động để làm công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

- Giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi.

- Giao kết hợp đồng lao động với lao động là người giúp việc gia đình.

Theo đó, người lao động có làm việc tại doanh nghiệp, hai bên có thỏa thuận về công việc và lương, hình thức giao kết hợp đồng bằng lời nói nên giữa người lao động và công ty vẫn tồn tại một quan hệ lao động.  Vì vậy, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả tiền lương đối với người lao động.

Về việc trả lương, tại điều 94 Bộ luật Lao động 2019 có quy định: "Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động".

Như vậy, người lao động có quyền yêu cầu người sử dụng lao động trả lương bằng cách khiếu nại đến phòng Lao động Thương binh và Xã hội nơi công ty đóng trụ sở hoặc khởi kiện ra Tòa án để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Như Ý
5613

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn