29/05/2023 17:38

Khi nào được chấm dứt nuôi con nuôi? Thủ tục chấm dứt nuôi con nuôi?

Khi nào được chấm dứt nuôi con nuôi? Thủ tục chấm dứt nuôi con nuôi?

Cho tôi hỏi khi nào được chấm dứt nuôi con nuôi? Trình tự, thủ tục như thế nào? “Thảo My-Hà Nội”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Các trường hợp chấm dứt nuôi con nuôi?

Theo Điều 25 Luật nuôi con nuôi 2010, có 04 trường hợp việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt, cụ thể:

- Thứ nhất, con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi

- Thứ hai, con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi

- Thứ ba, cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi

- Thứ tư, có các hành vi bị cấm quy định tại Điều 13 Luật nuôi con nuôi 2010 sau:

+ Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em.

+ Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi.

+ Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.

+ Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số.

+ Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước.

+ Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi.

+ Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

2. Trình tự, thủ tục chấm dứt nuôi con nuôi

Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 35 và điểm l khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 việc chấm dứt nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cha, mẹ nuôi hoặc con nuôi cư trú, làm việc.

Trình tự, thủ tục chấm dứt nuôi con nuôi tại Tòa án được tiến hành như sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đến Tòa án nhân dân dân cấp huyện nơi cha, mẹ nuôi hoặc con nuôi cư trú, làm việc

Đơn yêu cầu được quy định tại khoản 2 Điều 362 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, phải có các nội dung chính sau:

- Ngày, tháng, năm làm đơn;

- Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;

- Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;

- Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;

- Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);

- Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;

- Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Bước 2: Mở phiên tòa giải quyết việc dân sự

Tòa án sẽ ra quyết định về việc giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi, người yêu cầu giải quyết việc dân sự nộp lệ phí, án phí theo quy định của pháp luật

Bước 3: Kháng cáo, kháng nghị quyết định của Tòa án (nếu có)

Nếu cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa giải quyết việc nuôi con nuôi không có kháng cáo với quyết định của tòa cho chấm dứt việc nuôi con nuôi, thì quyết định của tòa án sẽ có hiệu lực pháp luật.

Lệ phí giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nhận con nuôi là 300.000 đồng (Theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14)

Lê Thị Phương Ngân
516

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn