29/01/2024 09:37

Hướng dẫn tìm số bảo hiểm xã hội bằng ứng dụng VssID

Hướng dẫn tìm số bảo hiểm xã hội bằng ứng dụng VssID

Có cách nào tim số bảo hiểm xã hội của người khác không, mong Ban biên tập hỗ trợ tư vấn? Bạn Trần Hiểu (Bình Thuận).

Chào bạn, Ban biên tập xin được giải đáp như sau:

1. Hướng dẫn tìm số bảo hiểm xã hội bằng ứng dụng VssID

Để tìm số bảo hiểm xã hội của cá nhân khác, bạn có thể tra cứu qua ứng dụng VssID.

Các bước tìm số bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VssID thực hiện như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VssID trên điện thoại di động

Bước 2: Tiến hành đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng cách điền tên đăng nhập là mã số bảo hiểm xã hội và mật khẩu đã được cấp.

Trong trường hợp chưa có tài khoản VssID thì có thể tiến hành đăng ký theo hướng dẫn

Bước 3: Chọn mục "Tra cứu", màn hình sẽ chuyển sang giao diện tra cứu trực tuyến

Bước 4: Tại giao diện Tra cứu trực tuyến, chọn mục "Tra cứu mã số BHXH"

Bước 5: Điền đầy đủ các thông tin về đối tượng cần tìm số bảo hiểm xã hội, bao gồm "Tỉnh, TP; Họ và tên. Sau đó nhấn vào ô "Tìm kiếm".

2.Tìm số bảo hiểm xã hội trên thẻ BHYT

Theo Điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015 quy định về cấu trúc mã thẻ BHYT như sau:

Điều 2. Cấu trúc mã thẻ Bảo hiểm y tế

Mã thẻ Bảo hiểm y tế gồm 15 ký tự, được chia thành 04 ô.

XX

X

XX

XXXXXXXXXX

...

4. Mười ký tự cuối (ô thứ 4): là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành Bảo hiểm xã hội.

Theo quy định trên thì 10 ký tự cuối của ô thứ 4 chính là mã số BHXH, do đó trong trường hợp bạn không biết mã số bảo hiểm xã hội của mình, có thể tìm số bảo hiểm xã hội trên thẻ BHYT.

Thông tin được hiển thị cụ thể như sau:

3. Tìm số bảo hiểm xã hội trên sổ BHXH

Một cách tìm số bảo hiểm xã hội khác cũng đơn giản và nhanh chóng, đó chính là thực hiện tra cứu mã số BHXH trên sổ BHXH, cụ thể:

4. Các bước đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới nhất

Hiện nay, việc thực hiện đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được quy định tại Mục 1 Phần B Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BHXH 2023, bao gồm các bước sau:

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

- Người lao động

+ Người lao động là người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 1 mục 1.3 (Thành phần hồ sơ); nộp hồ sơ cho đơn vị quản lý.

+ Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

++ Trường hợp đóng qua đơn vị đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục 1.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp hồ sơ, đóng tiền cho đơn vị quản lý.

++ Trường hợp đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi thường trú của NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục 1.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp hồ sơ, đóng tiền cho cơ quan BHXH.

++ Đối với Người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký HĐLĐ mới ngay tại nước tiếp nhận lao động truy nộp sau khi về nước: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục 1.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp hồ sơ, đóng tiền cho đơn vị hoặc cho cơ quan BHXH.

+ Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 3 Mục 1.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp hồ sơ, đóng tiền cho đơn vị quản lý.

1.4. Đối với Người lao động và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hàng tháng: NLĐ hoặc thân nhân NLĐ chết lập hồ sơ theo quy định tại điểm 4 Mục 1.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp hồ sơ, đóng tiền vào quỹ hưu trí và tử tuất cho cơ quan BHXH nơi thường trú hoặc thông qua đơn vị trước khi nghỉ việc.

+ Người lao động có từ 02 sổ BHXH đóng trùng BHXH, BHTN: Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 5 mục 1.3 (Thành phần hồ sơ): Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi quản lý hoặc nơi cư trú.

- Đơn vị sử dụng lao động

+ Kê khai hồ sơ theo quy định tại điểm 6 mục 1.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp cho cơ quan BHXH;

+ Nộp tiền đóng của đơn vị (bao gồm tiền đóng thuộc trách nhiệm của đơn vị SDLĐ và NLĐ), tiền đóng của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tiền đóng của phu quân hoặc phu nhân, tiền đóng của NLĐ còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hàng tháng đóng thông qua đơn vị cho cơ quan BHXH.

Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả gồm: Sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định hoàn trả; Tiền hoàn trả thời gian đóng trùng BHXH, BHTN (nếu có).

Tải Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BHXH 2023: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/thu-tuc-hanh-chinh-bh.doc

Trân trọng!

Đỗ Minh Hiếu
356

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn