03/01/2024 08:14

Hướng dẫn thủ tục vay vốn tại ngân hàng cho sinh viên trong năm 2024

Hướng dẫn thủ tục vay vốn tại ngân hàng cho sinh viên trong năm 2024

Cho tôi hỏi thủ tục vay vốn tại ngân hàng cho sinh viên trong năm 2024 được thực hiện như thế nào? Anh Bá Lộc (Lào Cai).

Chào anh, Ban biên tập xin đươc giải đáp như sau

Trường hợp nào sinh viên được thực hiện vay vốn tại ngân hàng?

Việc vay vốn tại ngân hàng dành cho đối tượng là sinh viên được quy định tại Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg (sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 05/2022/QĐ-TTg) như sau:

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

(1) Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động;

(2) Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

+ Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

+ Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

+ Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

(3) Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Vậy, sinh viên được phép thực hiện vay vốn tại ngân hàng khi có hoàn cảnh khó khăn theo quy định nêu trên.

Cũng cần lưu ý thêm rằng theo Điều 3 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg thì việc cho vay đối với sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội;

Còn những trường hợp sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, thì sẽ được vay trực tiếp tại Ngân hàng chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trú.

Hướng dẫn thủ tục vay vốn tại ngân hàng cho sinh viên trong năm 2024

Theo Hướng dẫn 2162A/NHCS-TD của Ngân hàng Chính sách xã hội (sửa đổi bởi Điểm a Khoản 3 Công văn 1485/NHCS-TDSV) thì thủ tục vay vốn tại ngân hàng cho sinh viên được thực hiện như sau:

- Đối với hộ gia đình:

Bước 1: Sinh viên viết Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học gửi cho Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV);

Bước 2: Tổ TK&VV nhận được Giấy đề nghị vay vốn thì tiến hành họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ;.

Mẫu số 01/TD:https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/mau-vay-von-hoc-sinh.doc

Trường hợp người vay chưa là thành viên của Tổ TK&VV thì Tổ TK&VV tại thôn đang hoạt động hiện nay tổ chức kết nạp thành viên bổ sung hoặc thành lập Tổ mới nếu đủ điều kiện. Nếu chỉ có từ 1 đến 4 người vay mới thì kết nạp bổ sung vào Tổ cũ kể cả Tổ đã có 50 thành viên. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn, Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học trình Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Bước 3: Sau khi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổ TK&VV gửi hồ sơ đề nghị vay vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội để làm Ngân hàng chính sách xã hội thủ tục phê duyệt cho vay;

Bước 4: Ngân hàng chính sách xã hội có trách nhiệm phê duyệt bộ hồ sơ vay vốn và lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (đơn vị nhận uỷ thác cho vay) và Tổ TK&VV để thông báo cho người vay đến điểm giao dịch tại xã hoặc trụ sở NHCSXH nơi cho vay để nhận tiền vay.

- Đối với sinh viên được trực tiếp vay tại Ngân hàng chính sách xã hội:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin vay đến Ngân hàng chính sách xã hội nơi trường đang theo học có đóng trụ sở, bao gồm Giấy đề nghị vay vốn kiêm khế ước nhận nợ (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học (bản chính hoặc bản photo có công chứng);

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ, Ngân hàng chính sách xã hội xem xét đến việc cho vay, thu hồi nợ (gốc, lãi) và thực hiện các nội dung khác theo quy định.

Đỗ Minh Hiếu
665

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn