01/12/2023 19:09

Hướng dẫn thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất

Hướng dẫn thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất

Tôi muốn hỏi điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là gì? Thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thực hiện thế nào?_Minh Hằng (Hà Nam)

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Theo Điều 54 Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT quy định thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Mục 2, 3 và 4 Chương III Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

+ Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;

+ Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

- Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định tại Điều 55 và 58 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và thẩm quyền cấp đăng ký.

2. Thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Theo Điều 14 và Điều 15 Thông tư 47/2014/TT-BCT được thay thế bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 21/2018/TT-BCT quy định hồ sơ và  quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử như sau:

Hồ sơ đăng ký

- Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BCT).

Mẫu TMĐT-1: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/M%E1%BA%AAU%20TM%C4%90T-1.doc

- Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên. (Được sửa đổi bởi Điều 11 Thông tư 04/2016/TT-BCT )

- Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

- Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung sau:

+ Các nội dung quy định tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP;

+ Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

- Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.

- Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

Quy trình đăng ký

(1) Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ http://online.gov.vn/.

(2) Để khai báo hồ sơ, thương nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành các bước sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

- Tên thương nhân, tổ chức;

- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức;

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;

- Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký quy định tại Điều 14 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;

- Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định tại Điều 14 Thông tư 47/2014/TT-BCT.

(3) Thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

(4) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Như vậy, thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thực hiện như sau:

- Hồ sơ đăng ký bao gồm: Đơn đăng ký, bản sao giấy tờ pháp lý của thương nhân, tổ chức, đề án cung cấp dịch vụ, quy chế quản lý hoạt động website, hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với các bên liên quan, điều khoản giao dịch chung (nếu có).

- Quy trình đăng ký được thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý TMĐT của Bộ Công Thương, gồm các bước: đăng ký tài khoản, khai báo và nộp hồ sơ trực tuyến, chờ xét duyệt, bổ sung hồ sơ nếu cần, gửi hồ sơ bản cứng sau khi được chấp thuận trực tuyến.

- Thời hạn giải quyết tối đa là 37 ngày làm việc.

- Hồ sơ quá hạn 30 ngày kể từ khi có yêu cầu bổ sung mà không được hoàn thiện sẽ bị hủy và phải đăng ký lại.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi và cập nhật hồ sơ, thông tin đăng ký theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Trân trọng!

Hứa Lê Huy
448

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn