10/05/2023 15:59

Hướng dẫn người nộp thuế tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế tại eTax

Hướng dẫn người nộp thuế tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế tại eTax

Tôi muốn hỏi cách tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế theo mã định danh tại ứng dụng eTax như thế nào? "Minh Anh-Hà Nội"

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

>>Xem thêm: 

Hướng dẫn đọc tờ khai thuế xml bằng ứng dụng iTaxViewer phiên bản mới nhất 2024

1. Mã định danh khoản phải nộp (ID) là gì? 

Tại khoản 6 Điều 3 Thông tư 19/2021/TT-BTC có giải thích về Mã định danh khoản phải nộp hay còn gọi là mã ID khoản phải nộp như sau:

“Mã định danh khoản phải nộp (ID)” là một dãy các ký tự được tạo trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế, có tính duy nhất cho từng hồ sơ thuế hoặc khoản phải nộp của người nộp thuế.

2. Hướng dẫn tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế tại eTax đối với tổ chức, cá nhân

Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn 1483/TCT-KK năm 2023, Tổng cục Thuế hướng dẫn tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế tại eTax đối với tổ chức, cá nhân như sau:

(*) Điểm mới

Dịch vụ thuế điện tử eTax phân hệ doanh nghiệp, cá nhân và dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động eTax mobile nâng cấp chức năng “Tra cứu số thuế còn phải nộp” thành “Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế” cho phép:

- Người nộp thuế tra cứu toàn bộ các thông tin về tình hình xử lý của cơ quan thuế đối với các khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, nộp thừa, được miễn giảm, được xóa nợ, được hoàn, đã hoàn, còn được hoàn của NNT.

- Người nộp thuế tra cứu thông tin các khoản còn phải nộp, đã nộp, còn được hoàn đã được hệ thống ứng dụng quản lý thuế ghi nhận đến thời điểm tra cứu.

+ Đối với khoản còn phải nộp, mỗi khoản được chỉ rõ trạng thái và thứ tự thanh toán, bao gồm: 

(i) chưa nộp, 

(ii) đã nộp tại ngân hàng, chờ xử lý, 

(iii) đang tra soát, 

(iv) đang được xử lý bù trừ, hoặc 

(v) đang được xử lý hoàn kiêm bù trừ. 

Đồng thời, hệ thống bổ sung gợi ý cho NNT lựa chọn như sau: 

(i) lập Giấy nộp tiền vào NSNN hoặc 

(ii) tra soát, điều chỉnh nghĩa vụ thuế (nếu có sai, sót).

Ví dụ: NNT có khoản phải nộp theo hồ sơ khai thuế GTGT tháng 12/2022 nhưng chưa nộp thì hệ thống cung cấp thông tin khoản thuế này cho NNT được biết và hỗ trợ giao diện đến màn hình lập Giấy nộp tiền trong trường hợp NNT lựa chọn gợi ý “nộp thuế”.

+ Đối với các khoản đã nộp, hệ thống bổ sung gợi ý: 

(i) tra soát, 

(ii) xử lý bù trừ khoản nộp thừa hoặc 

(iii) đề nghị hoàn kiêm bù trừ. 

Khi NNT tích chọn gợi ý thì hệ thống giao diện đến các chức năng lập hồ sơ đề nghị tra soát hoặc lập hồ sơ đề nghị xử lý bù trừ khoản nộp thừa hoặc chức năng lập hồ sơ đề nghị hoàn kiêm bù trừ thu NSNN tương ứng.

+ Đối với các khoản còn được hoàn là các khoản NNT đã có Quyết định hoàn trả hoặc hoàn kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế ban hành nhưng đang trong thời gian chờ Kho bạc Nhà nước chi trả theo quy định.

(*) Hướng dẫn tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế tại eTax phân hệ dành cho tổ chức, doanh nghiệp

Bước 1: NNT đăng nhập vào hệ thống eTax dành cho doanh nghiệp (trang thông tin https://thuedientu.gdt.gov.vn), chọn chức năng “Tra cứu”, chọn tiếp “Thông tin nghĩa vụ”

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu nghĩa vụ thuế với các thông tin:

Mục I: Các khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, nộp thừa, được miễn giảm, được xóa nợ, được hoàn, đã hoàn, còn được hoàn.

Các khoản nghãi vụ thuế

Mục II: Các khoản còn phải nộp, nộp thừa, còn được hoàn đã được ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

Bước 2: Sau khi đã tích chọn gợi ý (NNT được tích chọn 1 hoặc nhiều khoản có cùng gợi ý), NNT nhấn “Tiếp tục”.

Hệ thống giao diện đến các chức năng lập Giấy nộp tiền vào NSNN hoặc lập hồ sơ đề nghị tra soát hoặc lập hồ sơ đề nghị xử lý bù trừ khoản nộp thừa hoặc chức năng lập hồ sơ đề nghị hoàn kiêm bù trừ thu NSNN tương ứng với gợi ý NNT đã chọn; đồng thời tự động hiển thị các thông tin nghĩa vụ tương ứng tại các giao diện, NNT không phải nhập lại.

NNT tích chọn gợi ý “Bù trừ cho MST khác”

Sau khi nhấn “Tiếp tục” thì hệ thống giao diện sang màn hình Lập đề nghị bù trừ khoản nộp thừa và tự động điền thông tin vào phần thông tin số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Lập đề nghị bù trừ khoản nộp thừa

Để hoàn thành hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa, NNT tiếp tục nhập dữ liệu đề nghị xử lý khoản nộp thừa và nhấn “Hoàn thành” để chuyển tiếp bước ký gửi hồ sơ đến cơ quan thuế.

(*) Hướng dẫn tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế tại eTax phân hệ dành cho cá nhân

Bước 1: NNT đăng nhập hệ thống thuế điện tử eTax (trang thông tin https://thuedientu.gdt.gov.vn) phân hệ cá nhân bằng tài khoản đã đăng ký, chọn chức năng “Tra cứu”, chọn tiếp “Tra cứu nghĩa vụ thuế”

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu nghĩa vụ thuế với các thông tin:

Mục I: Các khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, nộp thừa, được miễn giảm, được xóa nợ, được hoàn, đã hoàn, còn được hoàn.

Mục II: Các khoản còn phải nộp, nộp thừa, còn được hoàn đã được ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

Bước 2: Trường hợp NNT tích chọn gợi ý (NNT được tích chọn 1 hoặc nhiều khoản có cùng gợi ý), NNT nhấn “Tiếp tục”.

Hệ thống giao diện đến các chức năng lập Giấy nộp tiền vào NSNN hoặc lập hồ sơ đề nghị xử lý bù trừ khoản nộp thừa hoặc lập hồ sơ đề nghị tra soát/chức năng lập hồ sơ đề nghị hoàn kiêm bù trừ thu NSNN (khi được nâng cấp bổ sung trong thời gian tới) tương ứng với gợi ý NNT đã chọn; đồng thời tự động hiển thị các thông tin nghĩa vụ tương ứng tại các giao diện, NNT không phải nhập lại.

Bùi Thị Như Ý
16364

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn