31/05/2023 23:59

Hướng dẫn lập hóa đơn giảm 2% thuế GTGT của năm 2022 trong năm 2023

Hướng dẫn lập hóa đơn giảm 2% thuế GTGT của năm 2022 trong năm 2023

Tôi được biết Tổng cục thuế vừa có Công văn hướng dẫn về lập hóa đơn trong trường hợp lập lại hóa đơn do người mua trả lại hàng hóa đã mua năm 2022 và trường hợp lập hóa đơn cho hàng hóa đã bán năm 2022 trong năm 2023. Vậy chi tiết hướng dẫn thế nào? “Mỹ Vân-Hà Nội”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

Ngày 29/5/2023, Tổng cục Thuế có Công văn 2121/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thuế Doanh nghiệp lớn về lập hóa đơn thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Công văn 2121/TCT-CS: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/Cong-van-2121-TCT-CS-ve-lap-hoa-don-thuc-hien-nghi-dinh-15-2022-ND-CP.doc

Theo đó, Tổng cục Thuế nhận được một số vướng mắc của Cục Thuế liên quan đến việc lập hóa đơn khi thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thời điểm lập hóa đơn đặc thù

Ngày 23/3/2022, Bộ Tài chính có Công văn 2688/BTC-TCT hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố về thuế GTGT tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP , trong đó có hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn.

Ngày 22/9/2022, Tổng cục Thuế có Công văn 3522/TCT-CS trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố, trong đó có hướng dẫn về giảm thuế GTGT đối với trường hợp thời điểm lập hóa đơn đặc thù.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu nội dung và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế nêu trên.

Như vậy, Thực hiện theo Công văn 2688/BTC-TCT và Công văn 3522/TCT-CS thì hóa đơn lập từ 01/02/2022 đến 31/12/2022 thì ghi thuế suất 8%.

2. Về lập hóa đơn trong một số trường hợp

Trường hợp năm 2023 lập lại hóa đơn do sai sót trong năm 2022:

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm 2% thuế GTGT của năm 2022 theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, sau ngày 31/12/2022 phát hiện có sai sót phải lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế:

- Nếu không ảnh hưởng tới tiền hàng và thuế GTGT phải nộp hoặc điều chỉnh giá tính thuế thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%

- Nếu sai sót về số lượng hàng hóa dẫn đến sai sót về tiền hàng và thuế GTGT thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định tại thời điểm lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế (10%).

Trường hợp lập lại hóa đơn do người mua trả lại hàng hóa:

Trường hợp hàng hóa đã mua trước 01/01/2023 với thuế suất 8%, sau ngày 31/12/2022 người mua trả lại hàng hóa do không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập với thuế suất thuế GTGT 8%, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.

Trường hợp lập hóa đơn ghi chiết khấu thương mại đối với hàng hóa bán năm 2022:

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng và đối với các khoản chiết khấu thương mại của hàng hóa được giảm thuế GTGT với thuế suất 8% đã bán trong năm 2022 nhưng từ 01/01/2023 mới xuất hóa đơn thể hiện nội dung chiết khấu thương mại thì:

- Trường hợp số tiền chiết khấu được lập vào lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo sau ngày 31/12/2022 thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh ở nội dung giá tính thuế, thuế suất thực hiện theo pháp luật hiện hành tại thời điểm lập hóa đơn (10%).

- Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu sau ngày 31/12/2022 thì người bán lập hóa đơn điều chỉnh và áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% tại thời điểm bán hàng.

Trường hợp bán hàng trong năm 2022 nhưng lập hóa đơn trong năm 2023:

- Trường hợp doanh thu phát sinh từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022 của cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP) và hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền nhưng sau ngày 31/12/2022 mới lập hóa đơn đối với doanh thu thì:

+ Thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm, được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%;

+ Bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Xem thêm: Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT xuống 8% theo Nghị định 15/2022

Bùi Thị Như Ý
3798

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn