21/02/2024 18:13

Hướng dẫn giải quyết về hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

Hướng dẫn giải quyết về hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

Tôi muốn hỏi khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thì việc giải quyết về hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện thế nào?_Hoài Đức(Hà Nam)

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

Xem thêm: File Word và hiệu lực thi hành Luật Đất đai 2024

Ngày 19/02/2024, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Theo đó, Luật Đất đai 2024 có nhiều thay đổi quan trọng trong đó có quy định tại Điều 256 Luật Đất đai 2024 về việc giải quyết về hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận khi Luật này có hiệu lực thi hành cụ thể:

1. Hướng dẫn giải quyết về hồ sơ địa chính dạng giấy và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được thực hiện

Căn cứ Khoản 1,2  Điều 256 Luật Đất đai 2024 thì hồ sơ địa chính dạng giấy, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được thực hiện trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực được giải quyết như sau:

- Hồ sơ địa chính dạng giấy đã xây dựng trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng để phục vụ cho công tác quản lý đất đai và phải được số hóa trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của Luật Đất đai 2024.

- Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận nhưng đến ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì tiếp tục giải quyết thủ tục theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định Luật Đất đai 2024.

Trường hợp người sử dụng đất đề nghị thực hiện theo quy định của Luật này thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Như vậy, Hồ sơ địa chính dạng giấy vẫn được tiếp tục sử dụng khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực. Đối với hồ sơ đất đai, cấp sổ đỏ đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì tiếp tục giải quyết thủ tục theo quy định của Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền cấp được áp dụng theo quy định của Luật Đất đai 2024.

2. Có bắt buộc cấp đổi sổ đỏ khi Luật đất đai 2024 có hiệu lực không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai 2024 thì việc cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực được giải quyết như sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý và không phải cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Trường hợp có nhu cầu thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Như vậy, Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, không bắt buộc phải cấp đổi. Trường hợp có nhu cầu cấp mới sẽ được cấp Giấy chứng nhận mới theo Luật Đất đai 2024.

Cũng tại Điều 256 Luật Đất đai 2024 thì thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được giải quyết như sau:

- Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, nếu các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất.

Lưu ý: Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng!

Hứa Lê Huy
275

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn