03/11/2023 18:03

Hóa đơn điện tử có ký hiệu nào không bắt buộc phải có chữ ký số?

Hóa đơn điện tử có ký hiệu nào không bắt buộc phải có chữ ký số?

Tôi muốn hỏi hóa đơn điện tử có ký hiệu nào không bắt buộc phải có chữ ký số? Văn Hải - Hà Nội.

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì "Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế"

2. Các loại hóa đơn điện tử có ký hiệu

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ, được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

- Một số hóa đơn điện tử có ký hiệu bao gồm:

+ Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng;

+ Hóa đơn bán hàng;

+ Hóa đơn điện tử bán tài sản công;

+ Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia được sử dụng khi các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan dự trữ nhà nước bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật;

+ Hóa đơn điện tử khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác;

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

3. Các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số

Thông thường các hóa đơn ở mục 2 phải có chữ ký số theo quy định, tuy nhiên theo khoản 14 Điều 10, Khoản 2 Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về một số trường hợp không cấn phải có chử ký số, bao gồm:

- Đối với hóa đơn mua bán hàng hóa, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài)

- Đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán, người mua.

- Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán.

- Đối với hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã).

- Đối với chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là hóa đơn điện tử thì trên hóa đơn không nhất thiết phải chữ ký số của người bán.

Trừ trường hợp tổ chức kinh doanh hoặc tổ chức không kinh doanh mua dịch vụ vận tải hàng không xuất hóa đơn phải có chữ ký số.

- Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký số của người mua.

- Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế.

Như vậy, trong các trường hợp được quy định tại khoản 14 Điều 10, Khoản 2 Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có chữ ký số.

Nguyễn Ngọc Diện
583

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn