20/10/2023 17:27

Hồ sơ, thủ tục đăng ký trang thông tin điện tử tổng hợp?

Hồ sơ, thủ tục đăng ký trang thông tin điện tử tổng hợp?

Tôi muốn hỏi quy trình thực hiện thủ tục đăng ký trang thông tin điện tử tổng hợp? (Minh Anh - Hải Phòng)

Chào anh, Ban biên tập xin được giải đáp như sau:

1.Trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?

Căn cứ theo khoản 21 Điều 3 Nghị định 27/2018/NĐ-CP thì trang thông tin điện tử (website) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.

Trang thông tin điện tử tổng hợp là nơi dùng để cung cấp tổng hợp tất cả các thông tin chính thức một cách chính xác nhất dưới dạng trích dẫn nguyên văn của cơ quan, tổ chức hay các doanh nghiệp.

Tất cả các thông tin trên trang điện tử này đều được cập nhật đầy đủ tên tác giả, tên cơ quan của nguồn của tin tức và thời gian đăng tải cũng sẽ được cập nhật chính xác nhất.

2.Hồ sơ đăng ký trang thông tin điện tử tổng hợp

Theo tại Điều 23 Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký trang thông tin điện tử tổng hợp được sửa đổi bổ sung bao gồm những loại giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo  tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

- Bản sao hợp lệ bao gồm: Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp);

+ Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).

- Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính:

+ Mục đích cung cấp thông tin;

+ Nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến;

+ Nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;

+ Phương án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ Khoản 5 Điều 23 Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

+ Thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam.

- Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

3.Thủ tục đăng ký trang thông tin điện tử tổng hợp

Căn cứ theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP thì thủ tục đăng ký trang thông tin điện tử tổng hợp được cụ thể như sau:

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua mạng Internet đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Khoản 8, Khoản 9 Điều 23 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo Mẫu số 24 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền cần có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của các cơ quan báo chí địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thẩm định và chuyển hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị cấp giấy phép đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) xem xét cấp phép theo quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các Điều kiện, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trân trọng!

Nguyễn Thị Tuyết Nhi
620

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn