29/03/2024 14:49

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y mới nhất

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y mới nhất

Tôi muốn hỏi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y mới nhất gồm những gì? “Chị Thanh Tâm - Lâm Đồng”

Chào chị, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y mới nhất

Căn cứ Mục 2 Thông tư 02/2024/TT-BYT quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y như sau:

(1) Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y đối với đối tượng đã được chuẩn hóa lương y có đủ các chứng chỉ học phần quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 02/2024/TT-BYT trước ngày 30/6/2004 nhưng chưa được kiểm tra sát hạch:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y theo mẫu số 01 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT.

- Bản sao hợp pháp các chứng chỉ học phần theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 02/2024/TT-BYT.

- Bản sao hợp pháp văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương đối với người sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 1960 trở về sau.

- 02 ảnh chân dung cỡ 04 x 06 cm, chụp trên nền trắng (trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

(2) Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y đối với đối tượng đã được Trung ương Hội Đông y Việt Nam cấp giấy chứng nhận lương y chuyên sâu trước ngày 30/6/2004:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y theo mẫu số 01 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT.

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận lương y chuyên sâu cùng bảng điểm do Trung ương Hội Đông y Việt Nam cấp.

- Bản sao hợp pháp văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương đối với người sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 1960 trở về sau.

- 02 ảnh chân dung cỡ 04 x 06 cm, chụp trên nền trắng (trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

(3) Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y đối với đối tượng đã được Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam bồi dưỡng và được Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam cấp giấy chứng nhận đạt trình độ y sỹ cấp 2 trở lên (theo phân loại của Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam) trước ngày 30/6/2004:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y theo mẫu số 01 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT.

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận có trình độ y sỹ cấp 2 do Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam cấp.

- Bản sao hợp pháp văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương đối với người sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 1960 trở về sau,

- 02 ảnh chân dung cỡ 04 x 06 cm, chụp trên nền trắng (trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

(4) Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y đối với đối tượng đã được cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân có phạm vì hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền nhưng không phải là bác sỹ, y sỹ y học cổ truyền và chưa được cấp giấy chứng nhận lương y:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y theo mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT.

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề được cấp theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân có phạm vi hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

- 02 ảnh chân dung cỡ 04 x 06 cm, chụp trên nền trắng (trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

(5) Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y đối với đối tượng đã tham gia khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ đủ 30 năm trở lên:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y theo mẫu số 01 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT.

- Bản xác nhận quá trình khám bệnh, chữa bệnh của Trưởng Trạm y tế xã hoặc của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT.

- 02 ảnh chân dung cỡ 04 x 06 cm, chụp trên nền trắng (trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

(6) Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y đối với đối tượng có kết quả đạt tại kỳ kiểm tra sát hạch theo quy định tại Thông tư 13/1999/TT-BYT:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lương y theo mẫu số 01 Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT.

- Bản sao hợp pháp kết quả kiểm tra sát hạch theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BYT.

- 02 ảnh chân dung cỡ 04 x 16 cm, chụp trên nền trắng (trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

2. Tải mẫu Đơn đề nghị về cấp, cấp lại giấy chứng nhận lương y năm 2024 ở đâu?

Đơn đề nghị về cấp, cấp lại giấy chứng nhận lương y là mẫu số 01 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT.

Tải mẫu Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận lương y: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/don-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-luong-y.docx

Phan Thị Phương Hồng
190

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn