22/06/2023 10:53

Hành vi gian lận bảo hiểm bị xử phạt hình sự thế nào?

Hành vi gian lận bảo hiểm bị xử phạt hình sự thế nào?

Tôi muốn biết các hành vi gian lận bảo hiểm sẽ bị xử phạt thế nào theo quy định pháp luật? Văn Cầu (Bạc Liêu)

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Thế nào là hành vi gian lận bảo hiểm?

Theo Điều 214 và 215 Bộ luật Hình sự 2015 và hướng dẫn tại Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP, quy định các hành vi gian lận bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) cụ thể như sau:

- Gian lận BHXH, BHTN, BHYT là việc thực hiện một trong các hành vi sau nhằm chiếm đoạt tiền hoặc gây thiệt hại, gồm:

+ Lập hồ sơ BHXH, hồ sơ BHTN giả để lừa dối cơ quan BHXH (sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để thanh toán các chế độ: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động,…);

+ Làm sai lệch nội dung hồ sơ BHXH, BHTN lừa dối cơ quan BHXH;

+ Dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ đã bị làm sai lệch nội dung lừa dối cơ quan BHXH hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

- Gian lận bảo hiểm y tế (BHYT) là việc thực hiện một trong các hành vi sau nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm hoặc gây ra thiệt hại cho nước nước, cá nhân, tổ chức khác:

+ Lập hồ sơ bệnh án khống (Ví dụ: thực tế họ không khám bệnh, chữa bệnh hoặc có sự việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT nhưng họ không phải điều trị mà vẫn lập hồ sơ bệnh án cho họ);

+ Kê đơn thuốc khống (không có sự việc khám, chữa bệnh hoặc có khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT nhưng không có việc sử dụng thuốc mà vẫn kê đơn thuốc cho người có thẻ BHYT);

+ Kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng (nghĩa là có sự việc khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT nhưng kê số lượng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật nhiều hơn số lượng thực tế người bệnh sử dụng…);

+ Giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT (lập, sử dụng hồ sơ, thẻ BHYT không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT của người khác để hưởng chế độ BHYT trái quy định);

+ Sử dụng thẻ BHYT được cấp khống (thẻ BHYT do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người không đóng hoặc không thuộc diện được các tổ chức, nguồn quỹ khác đóng BHYT);

+ Sử dụng thẻ BHYT giả (thẻ BHYT không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp);

+ Sử dụng thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa, thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh hưởng chế độ bảo hiểm y tế trái quy định…

2. Hành vi gian lận bảo hiểm bị xử phạt hình sự thế nào?

- Theo Điều 214 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào thực hiện hành vi gian lận BHXH, BHTN nhằm chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 10 - dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 - dưới 200 triệu đồng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gian lận BHXH, BHTN.

- Theo Điều 215 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào thực hiện hành vi gian lận BHYT nhằm chiếm đoạt tiền BHYT từ 10 - dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 - dưới 200 triệu đồng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gian lận BHYT.

Theo đó, chi tiết các mức hình phạt cụ thể dưới bảng sau:

 

Hành vi gian lận

Mức phạt

Tội gian lận BHXH, BHTN

Thực hiện một trong các hành vi sau đây nhằm chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 10 - dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 - dưới 200 triệu đồng:

- Lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ BHXH, BHTN.

- Dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ đã bị làm sai lệch nội dung lừa dối cơ quan BHXH để hưởng các chế độ BHXH, BHTN

Phạt tiền từ 20 – 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng - 02 năm

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

- Có tổ chức;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 100 - dưới 500 triệu đồng;

- Gây thiệt hại từ 200 - dưới 500 triệu đồng;

- Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

- Tái phạm nguy hiểm.

- Phạt tiền từ 100 - 200 triệu đồng; hoặc Phạt tù từ 01 - 05 năm

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

- Chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 500 triệu đồng trở lên;

- Gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên.

Phạt tù từ 05 - 10 năm

Tội gian lận BHYT

Thực hiện một trong các hành vi sau đây nhằm chiếm đoạt tiền BHYT từ 10 - dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 - dưới 200 triệu đồng:

- Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng;

- Giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT được cấp khống, thẻ BHYT giả… để hưởng chế độ BHYT trái quy định.

Phạt tiền từ 20 - dưới 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng - 02 năm

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

- Có tổ chức;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Chiếm đoạt tiền BHYT từ 100 - dưới 500 triệu đồng;

- Gây thiệt hại từ 200 - dưới 500 triệu đồng;

- Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

- Tái phạm nguy hiểm.

Phạt tiền từ 100 - 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 - 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

- Chiếm đoạt tiền BHYT 500 triệu đồng trở lên;

- Gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên.

Phạt tù từ 05 - 10 năm.

Như vậy, đối với trường hợp người thực hiện các hành vi gian lận BHXH thì có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm và mức phạt cao nhất tội này là phạt tù từ 05 - 10 năm.

3. Bản án về tội gian lận bảo hiểm xã hội

Dưới đây, là một số bản án về tội gian lận bảo hiểm xã hội:

- Bản án về tội gian lận bảo hiểm xã hội số 63/2022/HS-PT

- Bản án 07/2020/HS-ST ngày 28/04/2020 về tội gian lận bảo hiểm xã hội

- Bản án về tội gian lận bảo hiểm xã hội số 15/2022/HS-ST

Hứa Lê Huy
4293

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn