22/12/2023 20:58

Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng có được miễn thuế?

Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng có được miễn thuế?

Tôi muốn hỏi đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm những hàng hóa nào? hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng có được miễn thuế?_Hưng Thịnh(Hà Giang)

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm những hàng hóa nào?

Theo khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như sau:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

- Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

- Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

+ Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

+ Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;

+ Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

+ Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.

Như vây, đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bao gồm: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam; hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.

Một số trường hợp không chịu thuế gồm: hàng quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển; hàng viện trợ; hàng xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; dầu khí trả thuế tài nguyên khi xuất khẩu.

2. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng có được miễn thuế?

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng phải là loại trong nước chưa sản xuất được, được miễn thuế.

Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế như sau:

- Hàng hóa thuộc kế hoạch nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Như vậy, hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng phải là loại trong nước chưa sản xuất được, đồng thời nằm trong kế hoạch nhập khẩu hàng năm được phê duyệt thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

3. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng

Theo khoản 3 và Khoản 4 Điều 20 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ, thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng như sau:

Hồ sơ miễn thuế

- Công văn đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền, phân cấp theo Mẫu số 03a tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Mẫu số 03a: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/Mau-so-03a.docx

- Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản chụp

- Hợp đồng ủy thác nhập khẩu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa theo văn bản trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu, trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác, đấu thầu: 01 bản chụp.

Thủ tục miễn thuế

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền, phân cấp nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế đến Tổng cục Hải quan chậm nhất 05 ngày làm việc, trước khi đăng ký tờ khai hải quan.

- Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo hàng hóa được miễn thuế hoặc không thuộc trường hợp miễn thuế hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục căn cứ vào thông báo miễn thuế của Tổng cục Hải quan để thực hiện thông quan hàng hóa theo quy định.

Trân trọng!

Hứa Lê Huy
612

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn