15/07/2023 15:06

Giấy phép lái xe cấp trước năm 1995, nay có đổi được không?

 Giấy phép lái xe cấp trước năm 1995, nay có đổi được không?

Bố tôi có GPXL hạng A1 do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995, nay ông có nhu cầu đổi thì có đổi được không? Lan Anh – Nghệ An.

1. Bằng lái xe được cấp năm 1995, nay có đổi được không?

Theo quy định tại Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về sử dụng và quản lý giấy phép lái xe, như sau:

- Người có giấy phép lái xe chỉ được lái loại xe ghi trong giấy phép lái xe.

- Khi đổi, cấp lại, cấp giấy phép lái xe nâng hạng, cơ quan cấp giấy phép lái xe cắt góc giấy phép lái xe cũ và giao cho người lái xe bảo quản.

- Giấy phép lái xe phải được mang theo người khi lái xe.

- Giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng hoặc thu hồi theo quy định của pháp luật.

- Giấy phép lái xe hạng A1, A2 do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995, bằng lái xe và giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp còn giá trị được tiếp tục sử dụng.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đổi giấy phép lái xe, cụ thể:

- Việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. được khuyến khích thực hiện trước ngày 31/12/2020.

- Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái xe.

- Đối tượng được đổi giấy phép lái xe:

+ Người Việt Nam, người nước ngoài được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam;

+ Người có giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải cấp bị hỏng;

+ Người Việt Nam, người nước ngoài định cư lâu dài ở Việt Nam đã có giấy phép lái xe Việt Nam đổi từ giấy phép lái xe nước ngoài, khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

+ Người có giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi thôi phục vụ trong quân đội (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp quốc phòng…), nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

+ Người có giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31 tháng 7 năm 1995, còn thời hạn sử dụng, khi thôi không tiếp tục phục vụ trong ngành Công an (xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động trong Công an nhân dân), nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

+ Người có giấy phép lái xe mô tô của ngành Công an cấp trước ngày 01 tháng 8 năm 1995 bị hỏng có nhu cầu đổi, có tên trong sổ lưu được xét đổi giấy phép lái xe mới;

Như vậy, đối với trường hợp người có giấy phép lái xe cấp trước ngày 01/8/1995, nay có nhu cầu đổi, cấp lại thì thuộc đối tượng được đổi giấy phép lái xe. Đồng thời, giấy phép lái xe hạng A1, A2 do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995 vẫn còn giá trị được tiếp tục sử dụng.

2. Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, điểm a Khoản 1 Điều 12 Thông tư 05/2023/TT-BGTVT, điểm a Khoản 22 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT về hồ sơ đổi giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 01 tháng 8 năm 1995, như sau:

Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp đến Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;

Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/don-de-nghi-cap-doi-lai-giay-phep-lai-xe.docx

+ Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an hoặc Sở Giao thông vận tải quản lý giấy phép lái xe xác minh;

+ Hồ sơ gốc (nếu có);

Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

Nguyễn Ngọc Trầm
2932

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn