16/05/2023 10:08

Gia hạn thời hạn tạm giam bị can thêm 60 ngày có đúng quy định?

Gia hạn thời hạn tạm giam bị can thêm 60 ngày có đúng quy định?

Gần đây, tôi có đọc được thông tin giảng viên Q bị Tòa án gia hạn thêm thời hạn tạm giam 60 ngày trong vụ án bà PH, vậy tăng thêm thời hạn tạm giam có đúng quy định? “Mẫn Nhi – Hà Giang”

Chào chị, Ban biên tập xin giair đap như sau:

1. Bị can là gì?

- Theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì bị can là: người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự. Quyền và nghĩa vụ của bị can là pháp nhân được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy định của Bộ luật này.

2. Quy định pháp luật về tạm giam bị can

2.1 Người có quyền ra lệnh, quyết định bắt bị can để tạm giam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về những người sau đây có quyền ra lệnh, quyết định bắt bị can để tạm giam, như sau:

- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp (lệnh bắt phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành).

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp.

- Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các cấp; Hội đồng xét xử.

(*) Lệnh bắt, quyết định phê chuẩn lệnh, quyết định bắt phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị bắt; lý do bắt và các nội dung.

(*) Không được bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp phạm tội quả tang hoặc bắt người đang bị truy nã.

2.2 Tạm giam

Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về tạm giam như sau:

- Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng.

- Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên 02 năm.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về thời hạn tạm giam để điều tra, như sau:

- Thời hạn tạm giam bị can để điều tra:

+ Tội phạm ít nghiêm trọng: không quá 02 tháng;

+ Tội phạm nghiêm trọng: không quá 03 tháng;

+ Tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: không quá 04 tháng.

- Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam.

(*)Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau:

- Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 02 tháng;

- Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 03 tháng;

- Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

(*) Trong vụ án này bị can thuộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời bị can lợi dụng sức ảnh hưởng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm thuộc khung hình phạt tội phạm nghiêm trọng (khoản 2 Điều 9 Bộ luật Hình sự).

Như vậy, đối với vụ án nghiệm trọng có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra thì việc Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra gia hạn thời hạn tạm giam của bị can thêm 60 ngày là phù hợp với quy định pháp luật tố tụng hình sự.

Trong thời hạn 60 ngày này thì Tòa án sẽ có quyết định đưa vụ án ra xét xử và tiến hành mở phiên tòa để xét xử đối với các bị can trong vụ án.

3. Bản án tham khảo về tội danh trên

- Bản án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân số 46/2022/HS-PT

- Bản án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân số 94/2019/HS-PT

- Bản án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân số 88/2021/HS-ST

- Bản án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân số 510/2022/HS-PT

- Bản án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân số 81/2021/HS-ST.

Nguyễn Ngọc Trầm
417

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn