19/12/2022 11:09

Ghi lô đề có phải là tổ chức đánh bạc không?

Ghi lô đề có phải là tổ chức đánh bạc không?

Tôi thấy những ngày cận Tết thì tình trạng tổ chức đánh bạc, ghi lô, đánh đề ngày càng tăng lên. Tôi muốn hỏi tổ chức ghi lô đề có phải là tổ chức đánh bạc không? Xử phạt thế nào? ”Văn Cầu-Bạc Liêu"

Chào anh, Ban Biên tập xin giải đáp thắc mắc của anh như sau:

I. Tội ghi lô, số đề là gì?

Theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao (đã hết hiệu lực) thì Chơi lô, đề là một hình thức đánh bạc.

““Đánh bạc trái phép” là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.”

II. Ghi lô, số đề là “tổ chức đánh bạc” hay “đánh bạc”?

Theo Điều 120 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội đánh bạc như sau:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

Đối với tội Tổ chức đánh bạc được quy định tại Điều 121 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 như sau:

“1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.”

Như vậy, tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc đều có điểm chung là tội phạm có cấu thành vật chất, mục đích mà người phạm tội hướng đến là thu lợi bất chính mà không trực tiếp lao động hoặc đầu tư vào hoạt động sản xuất hợp pháp.

Điểm khác nhau lớn nhất giữa “Tội đánh bạc” và “Tội tổ chức đánh bạc” thể hiện ở hành vi và ý thức phạm tội.

Đánh bạc là hành vi giữa hai hay nhiều chủ thể cùng đánh bạc với nhau nhằm mục đích ăn thua bằng tiền hoặc hiện vật một cách trái phép.

Tổ chức đánh bạc là hành vi đơn lẻ của một người phạm tội hoặc của nhiều người phạm tội nhằm hướng đến mục đích giúp cho 02 người trở lên cùng tham gia đánh bạc trái phép.

Hành vi ghi lô, số đề có thể hiểu là tổ chức, tạo điều kiện cho những người chơi tham gia đánh lô, số đề, có thể xem như một hành vi giúp sức của tội đánh bạc song có thêm dấu hiệu trục lợi.

Dựa vào bản chất có điểm tương đồng, như vậy, ghi lô, đề cũng được xác định là một hình thức của hành vi tổ chức đánh bạc.

Tuy nhiên, trên thực tế người tổ chức đánh bạc vừa có hành vi tổ chức đánh bạc và vừa trực tiếp tham gia đánh bạc hoặc người phạm tội đánh bạc lại tham gia đánh bạc “với quy mô lớn” nên việc định tội danh trong những trường hợp cụ thể rất dễ nhầm lẫn.

III. Mức phạt với người tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề

Tùy vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm, người tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc.

1. Xử phạt vi phạm hành chính

Theo quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP , người thực hiện một trong các hành vi tổ chức đánh đề sau đây bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng:

- Làm chủ lô, đề;

- Tổ chức sản xuất, phát hành bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề;

- Tổ chức mạng lưới bán số lô, số đề.

Người thực hiện hành vi nêu trên còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

2. Truy cứu trách nhiệm hình sự

Người thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Theo đó:

2.1 Hình phạt chính

- Khung 01:

Phạt tiền từ 50 - 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm - 05 năm nếu thuộc một trong các trường hợp:

+ Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên hoặc tổ chức từ 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá từ 05 triệu đồng trở lên;

+ Sử dụng địa điểm thuộc sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 05 triệu đồng trở lên;

+ Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá từ 20 triệu đồng trở lên;

+ Tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi đánh bạc hoặc đã bị kết án về tội này hoặc Tội đánh bạc, chưa được xóa án tích mà tái phạm.

- Khung 02:

Phạt tù từ 05 - 10 năm nếu thuộc một trong các trường hợp:

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên;

+ Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

+ Tái phạm nguy hiểm.

2.2 Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

* Ghi lô đề online là một hình thức tổ chức đánh bạc qua mạng. Đây là trường hợp người phạm tội sử dụng mạng internet, phương tiện điện tử như điện thoại để người tham gia đánh bạc trực tuyến trái phép.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 và được hướng dẫn bởi Công văn 196/TANDTC-PC năm 2018 thì việc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để đánh bạc trực tuyến (như hình thành nên các chiếu bạc online hoặc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc, gá bạc) là một trong những tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trường hợp không hình thành nên các trò chơi được thua bằng tiền hoặc hiện vật trực tuyến thì không áp dụng tình tiết nêu trên.

IV. Một số bản án có liên quan đến đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề

Bản án về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc số 61/2022/HS-ST

Bản án về tội tổ chức đánh bạc số 384/2020/HS-PT

Bản án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc số 12/2021/HS-PT

Bản án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc số 39/2021/HS-ST

Bản án về tội tổ chức đánh bạc số 79/2021/HS-ST

Bản án 48/2018/HSPT ngày 09/11/2018 về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trân trọng!

Lê Huy
1372

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn