20/01/2021 15:52

Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại nếu tài xế có nồng độ cồn

Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại nếu tài xế có nồng độ cồn

Ngày 15/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, từ ngày 01/3/2021 doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:

(1) Thiệt hại với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm (Hiện hành tại Nghị định 103/2008/NĐ-CP không quy định trường hợp này).

(2) Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

(3) Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (không bao gồm trường hợp cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe).

(4) Người lái xe chưa đủ tuổi hoặc quá tuổi điều khiển xe cơ giới; không có GPLX hoặc GPLX không hợp lệ hoặc không do cơ quan thẩm quyền cấp; bị tẩy xóa hoặc hết hạn tại thời điểm tai nạn hoặc không phù hợp với xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe…

(Hiện hành Nghị định 103/2008/NĐ-CP chỉ quy định loại trừ trách nhiệm với trường hợp “Lái xe không có GPLX hoặc GPLX không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có GPLX”).

(5) Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp gồm giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

6) Thiệt hại với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

(7) Thiệt hại với tài sản đặc biệt gồm vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

(8) Chiến tranh, khủng bố, động đất.

Xem chi tiết tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2021.

Thu Linh
833

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn