27/11/2023 07:54

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ONT được quy định ra sao?

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ONT được quy định ra sao?

Chào quý anh chị ban biên tập, cho em hỏi hiện nay diện tích tách thửa tối thiệu đối với đất ONT được quy định ra sao ? làm sao để mình biết diện tích tách thửa tối thiểu của đất ONT tại địa phương mình.

Chào chị, Ban biên tập xin được giải đáp như sau:

1. Đất ONT là gì?

Theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT thì đất ONT là loại đất dùng để ở tại nông thôn thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Cũng theo đó tại điểm a khoản 2 Điều 10 Luật đất đai 2013 thì các loại đất được phân ra thành đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Dẫn chiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Luật Đất đai 2013 có thể hiểu đất ONT đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, đất ONT là một bộ phần thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Cụ thể là loại đất dùng để ở tại nông thôn do hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

2. Đặc điểm của đất ONT

Thứ nhất, chủ thể sử dụng đất ONT là hộ gia đình, cá nhân. Đất ONT được sử dụng để ở tại nông thôn, nơi mà hộ gia đình và cá nhân sống chung trong các làng, ấp, và buôn qua nhiều thế hệ. Vì thế chủ thể sử dụng loại đất này chủ yếu là các hộ gia đình và cá nhân.

Thứ hai, đất ONT được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Đất ONT được hộ gia đình, cá nhân sử dụng với nhiều mục đích, do đặc điểm của địa hình, điều kiện kinh tế và lối sống của người dân tại nông thôn, từ đó đất ONT có thể được sử dụng để xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao, sông, để thuận tiện cho việc buôn bán trao đổi của người dân ở bản địa.

Thứ ba, đất ONT phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, xây dựng điểm dân cư. Tất cả các loại đất trên lãnh thổ Việt Nam đều cần tuân thủ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong từng thời kỳ. Đối với đất ONT thường sẽ do cơ quan nhà nước địa phương quản lý để đảm bảo phù hợp với bản đồ địa chính đã được lập, phê duyệt nhằm phục vụ cho việc xây dựng bố trí dân cư phù hợp.

3. Thời hạn sử dụng đất ONT, hạn mức giao đất ONT

Theo quy định tại Điều 143 Luật Đất đai 2013 thì thời hạn sử dụng đất ONT, hạn mức đất ONT như sau:

- Thời hạn sử dụng đất ONT: Thời hạn sử dụng đất ONT được xác định tùy theo quy định và định hướng quy hoạch của từng tỉnh, thành phố. Thường đất ONT có thời hạn sử dụng lâu dài.

- Hạn mức đất ONT: Theo đó, hạn mức đất ONT được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ trên tình hình quỹ đất tại địa phương, kết hợp với quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với điều kiện và tập quán sinh hoạt, sản xuất của địa phương.

3. Diện tích tối thiểu tách thửa đất ONT được quy định ra sao?

Căn cứ theo quy định khoản Điều 143 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 143. Đất ở tại nông thôn

..

2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

.. 

Như vây, để xác định diện tích tối thiểu cho việc tách thửa đất ONT, cần tham khảo văn bản quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.

Ví dụ: Muốn xem diện tích tách thửa đất ONT tại Đắk lắk thì cần tham khảo Quyết định 07/2022/QĐ-UBND Ban hành quy định hạn mức một số loại đất; kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân. Theo đó tại văn bản này thì diện tích đất tách thửa tối thiểu đối với đất ở tại nông thôn cụ thể như sau:

- Đối với các phường, thị trấn:

Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Diện tích: Không nhỏ hơn 40m2;

Kích thước: Cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 03 mét, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 08 mét.

- Đối với các xã:

Thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Diện tích: Không nhỏ hơn 60m2;

Kích thước: Cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 04 mét, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 10 mét.

Nguyễn Ngọc Diện
757

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn