22/03/2024 14:34

Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2024 môn ngữ văn và hướng dẫn cách giải

Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2024 môn ngữ văn và hướng dẫn cách giải

Em muốn tìm đề minh họa tốt nghiệp THPT 2024 môn ngữ văn do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Đồng thời, em muốn biết chi tiết điều kiện dự thi THPT năm nay. Thúy Hà – Hải Dương

Chào bạn, ban biên tập xin giải đáp như sau:

>> Xem thêm: Bộ đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đáp án đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024

1. Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2024 môn ngữ văn và hướng dẫn cách giải

Đề minh họa kì thi THPT Quốc gia 2024 môn Ngữ Văn đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào ngày 22/3/2024. Dưới đây là đề minh họa tốt nghiệp THPT 2024 môn ngữ văn và hướng dẫn giải chi tiết do ban biên tập sưu tầm và tổng hợp để các bạn có thể tham khảo:

Phần 1. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích:

Đã dạt về cuối trời

Vẫn đổ bóng sang vòm trời khác

Những đám mây kia ơi

Bay nhẹ thế làm ta kinh ngạc

 

Bay như chưa biết mình từ nước

Chưa từng hóa cơn mưa

Chưa từng có phút giây cuồng nộ

Vô ưu bay, chẳng để ai ngờ...

Những đám mây kia ơi

Chân trời ấy làm sao chứa được

 

Đã có lúc ghì mình sát đất

Rồi bay theo mộng mị kiếp người

Hòa tất thảy vào đời sống khác

Lại làm mây di tán lưng trời

(Trích Những đám mây cuối trời, Đoàn Văn Mật, Ngoài mây trời đầy trống vắng, NXB Hội Nhà văn, 2023, tr. 53-54)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trích.

Câu 2. Chỉ ra biện pháp tu từ được thể hiện trong những dòng thơ sau:

bay như chưa biết mình từ nước

chưa từng hóa cơn mưa

chưa từng có phút giây cuồng nộ

vô ưu bay, chẳng để ai ngờ...

Câu 3. Nêu nội dung của những dòng thơ sau:

đã có lúc ghì mình sát đất

rồi bay theo mộng mị kiếp người

hòa tất thảy vào đời sống khác

lại làm mấy di tán lưng trời

Câu 4. Từ suy ngẫm của tác giả về Những đám mây cuối trời trong đoạn trích trên, anh/chị hãy rút ra bài học về lẽ sống cho bản thân.

...

Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2024 môn ngữ văn: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/De-thi-Nguvan_thamkhao_2024.pdf 

Tham khảo cách giải đề: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/huong-dan-giai-de-ngu-van.doc 

>> Xem thêm: Cập nhật bộ đề thi thử THPT quốc gia 2024 môn toán và đáp án

Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2024 môn GDCD và đáp án

2. Bổ sung điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT 2024: Thí sinh cần lưu ý

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế thi Ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021) về điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT 2024 như sau:

- Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế thi Ban hành kèm theo  Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT  phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;

- Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi Ban hành kèm theo  Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định;

So với định hiện nay tại điểm c khoản 2 Điều 12 Quy chế thi Ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT :

“Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định”.

- Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi Ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT;

- Các đối tượng dự thi phải ĐKDT và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.

Như vậy, từ ngày 27/04/2021 điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ bổ sung thêm quy định về trường hợp không đủ điều kiện dự thi do hạnh kiểm yếu, phải làm thủ tục xác nhận với UBND và trường học để được dự thi.

Trân trọng!

Nguyễn Ngọc Trầm
14443

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn