03/04/2024 15:45

Dấu hiệu nhận biết tội tổ chức đánh bạc theo Bộ luật hình sự 2015

Dấu hiệu nhận biết tội tổ chức đánh bạc theo Bộ luật hình sự 2015

Tôi muốn tìm hiểu cụ thể về đấu hiệu nhận biết và khung hình phạt của tối chức đánh bạc, mong được Ban biên tập giải đáp. Bạn Uyên Xuân (Sóc Trăng).

Chào bạn, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Dấu hiệu nhận biết tội tổ chức đánh bạc

Theo Bộ luật hình sự 2015 thì tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể hiểu là hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác và sử dụng địa điểm để đánh bạc. Nếu xét về bản chất thì tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là hành vi đồng phạm đánh bạc hoặc gá bạc, được thể hiện qua hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác tham gia đánh bạc để nhằm mục đích trục lợi.

Như vậy, dấu hiệu nhận biết tội tổ chức đánh bạc bao gồm:

- Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội này là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi theo quy định, cụ thể thì theo Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) quy định, cá nhân từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc thuộc trường hợp tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017), còn cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi của tội này.

- Khách thể của tội phạm: Tội tổ chức đánh bạc đã xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, của quốc gia thông qua hành vi đánh bạc.

- Mặt chủ quan của tội phạm: Người thực hiện hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc là hành vi có lỗi trực tiếp, vì người phạm tội biết rằng đây là hành vi trái pháp luật, nhưng vẫn thực hiện nhằm trục lợi cho bản thân.

- Mặt khách quan của tội phạm: Mặt khách quan của tội tổ chức đánh bạc là việc người phạm tội có hành vi chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức hay đe dọa người khác tham gia đánh bạc thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật.

2. Khung hình phạt tội tổ chức đánh bạc

Khung hình phạt tội tổ chức đánh bạc được quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) như sau:

Khung hình phạt cơ bản:

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với người tổ chức đánh bạc thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

+ Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

+ Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

+ Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) hoặc hành vi quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) hoặc đã bị kết án về tội tổ chức đánh bạc hoặc tội đánh bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Khung hình phạt tặng nặng:

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

+ Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

+ Tái phạm nguy hiểm.

Khung hình phạt bổ sung: Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

3. Một số bản án về tội tổ chức đánh bạc

Bản án về tội tổ chức đánh bạc số 09/2024/HS-PT

Bản án về tội tổ chức đánh bạc số 02/2024/HS-ST

Bản án về tội tổ chức đánh bạc số 1022/2023/HS-PT

Bản án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc số 182/2023/HS-PT

Trân trọng!

Đỗ Minh Hiếu
2927

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn