15/11/2023 19:32

Đất SKK là gì? Đất SKK có được chuyển nhượng không?

Đất SKK là gì? Đất SKK có được chuyển nhượng không?

Doanh nghiệp của tôi đang thuê lại đất công nghiệp, tôi muốn hỏi là đất SKK có được chuyển nhượng không? Nam Tiến - Đà Nẵng

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Đất SKK là gì?

Theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính thì, đất SKK là đất khu công nghiệp, thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Ký hiệu SKK thường xuất hiện trên bảng đồ địa chính về quy hoạch đất. Khu đất công nghiệp SKK thường là nơi tập trung nhiều xưởng sản xuất lớn và doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ hội việc làm cho cộng đồng lao động. Đất SKK là khu vực đất dành riêng cho các cơ sở kinh doanh hợp pháp đã được Nhà nước cấp phép xây dựng và được đưa vào hoạt động.

Màu sắc trên bản đồ quy hoạch: 

2. Nguyên tắc sử dụng đất trong khu công nghiệp

Theo đó, sử dụng đất trong khu công nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Để xây dựng khu công nghiệp SKK, việc xây dựng phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Việt xây dựng cũng phải được lên kế hoạch và thực hiện theo cách được cơ quan nhà nước phê duyệt.

- Khi quy hoạch thành lập một khu công nghiệp, điều quan trọng là phải xem xét nhu cầu của người dân và các dịch vụ công cộng gần đó. Phải có dịch vụ này để hỗ trợ người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

- Người sử dụng đất trong khu công nghiệp cần sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất.

3. Đất SKK có được chuyển nhượng không?

Luật đất đai chỉ rõ tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp được thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác.

Theo Khoản 3 Điều 179 Luật đất đai 2013 quy định:

3. Hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này.

Dẫn chiếu đến quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình, cá nhân thuê, thuê lại đất trong khu công nghiệp trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thuê lại thì có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất SKK. Nếu hộ gia đình, cá nhân thuê, thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì không được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất SKK.

Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 185 Luật đất đai 2013 cũng có quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp,... như sau:

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Trường hợp trả tiền thuê đất, thuê lại đất một lần cho cả thời gian thuê, thuê lại thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này;

b) Trường hợp trả tiền thuê đất, thuê lại đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 175 của Luật này.

Căn cứ theo quy định tại Điều 174, 175 Luật đất đai 2013 thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ...trả tiền thuê đất, thuê lại đất một lần cho cả thời gian thuê, thuê lại thì có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất SKK. Nếu những đốit ượng này thuê, thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì không được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất SKK.

Như vậy, chỉ riêng đối với trường hợp doanh nghiệp thuê, thuê lại đất trong khu công nghiệp mà trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

 

Nguyễn Ngọc Diện
2818

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn