27/11/2023 15:17

Đất HNK là gì? Đất HNK có được xây nhà không?

Đất HNK là gì? Đất HNK có được xây nhà không?

Cho tôi hỏi: Đất HNK là gì? Hiện nay, đất HNK có được phép xây nhà không? Mỹ Lệ - Hải Dương.

Chào chị, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Đất HNK là gì?

HNK là ký hiệu của đất trồng cây hàng năm khác, thuộc loại đất nông nghiệp. Đây là một loại đất chuyên dùng để trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn, tính từ lúc gieo trồng đến lúc thu hoạch không quá 1 năm.

Tại mục 2.5 Chương II Thông tư 09/2007/TT-BTNMT (hết hiệu lực) quy định về đất HNK là đất trồng cây hàng năm khác:

2.5. Dữ liệu mục đích sử dụng đất

....

c) Mục đích sử dụng đất được ghi bằng tên gọi trong Giấy chứng nhận và thể hiện bằng mã trong hệ thống dữ liệu địa chính như sau:

- Mục đích sử dụng thuộc nhóm đất nông nghiệp gồm:

+ “LUA” là đất trồng lúa;

+ “COC” là đất cỏ dùng vào chăn nuôi;

+ “HNK” là đất trồng cây hàng năm khác;

...

Ví dụ về các loại cây trồng trên đất HNK bao gồm:

+ Các loại cây hoa màu: lúa, ngô, khoai, sắn, đậu, lạc,...

+ Các loại cây ăn quả ngắn ngày: cam, quýt, bưởi, dưa hấu, dưa leo,...

+ Các loại cây rau xanh: rau muống, rau cải, rau thơm,...

+ Các loại cây công nghiệp ngắn ngày: mía, mía tím, đay, cói,...

Theo đó, Thông tư 25/2014/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 05/7/2014 thay thế Thông tư 09/2007/TT-BTNMT và không còn quy định về ký hiệu đất HNK.

Như vậy, HNK là ký hiệu của đất trồng cây hàng năm khác, thuộc loại đất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay ký hiệu đất HNK không còn sử dụng.

2. Đất trồng cây hàng năm khác có được xây nhà không?

Về nguyên tắc, đất HNK là đất nông nghiệp nên sẽ không được xây nhà.

Tuy nhiên, nếu chủ sở hữu đất HNK (đất trồng cây hàng năm khác) có nhu cầu xây nhà, thì có thể thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất HNK sang đất ở. Khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thì chủ sở hữu đất mới được phép xây nhà trên đất HNK.

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

+ Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

+ Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

+ Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

+ Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

+ Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

+ Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

+ Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. (Căn cứ Điều 57 Luật Đất đai 2013)

Như vậy, không được phép xây nhà trên đất HNK (đất trồng cây hàng năm khác). Tuy nhiên, nếu chủ sở hữu đất HNK (đất trồng cây hàng năm khác) có nhu cầu xây nhà, thì có thể thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thỏa mãn các điều kiện như:

+ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

+ Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác như sau:

- Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

- Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

(Căn cứ Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Trân trọng!

Nguyễn Ngọc Trầm
6685

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn