25/05/2021 09:01

Danh sách máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2021

Danh sách máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1986/BGDĐT-CNTT về danh sách một số máy tính bỏ túi được mang vào trong phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Theo đó, danh sách một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép mang vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 là:

- Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX580VN X;

- VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

- Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X;

- Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio;

- Deli W1710, WD991ES;

- Eras E370, E371, E372, E380;

- Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X;

Và các máy tính bỏ túi tương đương đáp ứng theo quy định.

Công văn 1986/BGDĐT-CNTT ban hành ngày 17/5/2021.

Thu Linh
4410


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về