26/05/2023 21:19

Danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn theo Công văn 1798/TCT-TTKT

Danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn theo Công văn 1798/TCT-TTKT

Tôi muốn tìm danh sách các doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn mới được công bố. “Minh Châu-Hà Nội”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

Xem thêm: 

Danh sách 1498 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn

Các trường hợp không phải kê khai, không tính thuế GTGT

Hướng dẫn lập hóa đơn giảm 2% thuế GTGT của năm 2022 trong năm 2023

Tổng cục Thuế công bố 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn GTGT tại Công văn 1798/TCT-TTKT

Ngày 16/5/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 về việc về rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp.

Theo đó, Tổng cục Thuế công bố danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn GTGT tại Phụ lục I đính kèm theo Công văn 1798/TCT-TTKT.

File Excel 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/524-doanh-nghiep-rui-ro-ve-hoa-don.xls

Tổng cục Thuế yêu cầu rà soát, xử lý các doanh nghiệp vi phạm về thuế, hóa đơn

Theo đó, để rà soát, xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế thực hiện:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn 129/TCT-TTKT ngày 9/11/2022, Công văn 133/TCT-TTKT ngày 23/11/2022 để kịp thời báo cáo đầy đủ các nội dung về Tổng cục Thuế theo đúng quy định.

- Các Cục Thuế tập trung vào việc rà soát các hóa đơn xuất bán ra của 524 doanh nghiệp nêu trên.

+ Trường hợp phát hiện doanh nghiệp thuộc cơ quan thuế quản lý đã sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong số 524 doanh nghiệp thì yêu cầu doanh nghiệp giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn để khấu trừ thuế GTGT/hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí tính thuế TNDN, hợp thức hàng hóa mua trôi nổi, buôn lậu..

Đề nghị Cục Thuế căn cứ hành vi vi phạm thực tế và quy định tại các văn bản pháp luật để kịp thời xử lý về thuế theo đúng quy định hoặc củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan Công an đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

+ Cục Thuế trực tiếp quản lý thuế đối với doanh nghiệp thuộc danh sách 524 doanh nghiệp tiến hành rà soát, nếu phát hiện doanh nghiệp có xuất hóa đơn bán ra cho doanh nghiệp ở địa phương khác đã phát hành trong năm 2020, năm 2021, năm 2022, không có trong dữ liệu hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế thì kịp thời có văn bản thông báo gửi đến cơ quan thuế liên quan, tiến hành nhập thông tin lên ứng dụng xác minh hóa đơn để phối hợp, đối chiếu, rà soát, xử lý theo quy định.

+ Tổng cục Thuế chuyển các Phụ lục đính kèm Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 gồm:

++ Phụ lục số 1: Danh sách 524 doanh nghiệp.

++ Phụ lục số 2. Bảng kê hóa đơn sử dụng của 524 doanh nghiệp đã kê khai thuế GTGT, thuế TNDN.

++ Phụ lục số 3: Bảng tổng hợp kết quả rà soát, xử lý về thuế đối với việc sử dụng hóa đơn của 524 doanh nghiệp.

+ Báo cáo kết quả rà soát, xử lý vi phạm về thuế, hóa đơn tổng hợp theo Phụ lục số 2, Phụ lục số 3 đính kèm Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 gửi bản giấy về Tổng cục trước ngày 30/6/2023 (file mềm gửi về địa chỉ pttha@gdt.gov.vn.).

+ Để hỗ trợ các Cục Thuế thực hiện rà soát hóa đơn, Tổng cục Thuế gửi dữ liệu hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp được khai thác từ hệ thống hóa đơn điện tử trong năm 2021, năm 2022 phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý, gồm:

++ Dữ liệu hóa đơn điện tử bán ra của 524 doanh nghiệp (mst) phân tách file theo Cơ quan thuế Hà Nội, Cơ quan thuế Hồ Chí Minh quản lý.

++ Danh sách doanh nghiệp (mst) có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý;

++ Danh sách doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp nhưng không phân tách theo cơ quan thuế quản lý do mst tại trường “NMMST” không tra cứu được thông tin cơ quan thuế quản lý ở ứng dụng TMS. Đề nghị Cục Thuế, Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đối chiếu với doanh nghiệp quản lý tại địa phương để rà soát.

Đề nghị các Cục Thuế có văn bản giấy hoặc văn bản điện tử gửi về địa chỉ thư điện tử pttha@gdt.gov.vn thông báo đầu mối nhận file dữ liệu hóa đơn điện tử (họ và tên, chức vụ, phòng/ban, số điện thoại di động, địa chỉ email nội bộ ngành). Liên hệ Cục Thanh tra-Kiểm tra thuế (đ/c Phạm Thị Thanh Hà, số điện thoại 0989957255).

- Cơ quan thuế ban hành thông báo đề nghị doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Bùi Thị Như Ý
33091

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn