01/01/2021 09:50

Đã có Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục

Đã có Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 5609/QĐ-BYT ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập

Theo đó, quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các tổ chức và cá nhân thực hiện giám định pháp y trên toàn quốc.

Ban hành kèm theo Quyết định 5609/QĐ-BYT Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục (Phụ lục 1) và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập (Phụ lục 2).

Các bước khám giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục gồm:

1. Làm việc với cán bộ cơ quan trưng cầu

2. Tiếp xúc người được giám định, gia đình, người giám hộ

3. Khám tổng quát

4. Khám bộ phận sinh dục

5. Khám hậu môn, trực tràng

6. Khám miệng, hầu họng

7. Khám các bộ phận khác trên cơ thể

8. Khám chuyên khoa và các xét nghiệm cần thiết

9. Nghiên cứu vật chứng hoặc thực nghiệm (nếu có)

10. Bàn giao đối tượng giám định

11. Tổng hợp, đánh giá kết quả

Xem chi tiết tại Quyết định 5609/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Thu Linh
1616

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn