25/01/2021 16:59

Đã có Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Đã có Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 22/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, hình thức xử phạt và mức tiền phạt trong lĩnh vực giáo dục được quy định như sau:

1. Hình thức xử phạt chính:

- Cảnh cáo;

- Phạt tiền.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

- Trục xuất; 

- Đình chỉ hoạt động có thời hạn.

3. Mức tiền phạt trong lĩnh vực giáo dục:

- Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng;

- Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định 04/2021/NĐ-CP được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại khoản 5 Điều 9, khoản 2 Điều 11, khoản 1 và các điểm a, b, c, d, e khoản 3 Điều 14, điểm b khoản 3 Điều 21, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 29 của Nghị định 04/2021 là mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

Cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một phần hai mức phạt tiền đối với tổ chức.

Xem chi tiết tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 10/3/2021 và thay thế Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013.

Thu Linh
611

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn