10/11/2018 16:29

Đã cập nhật 10 án lệ mới theo Quyết định 269/QĐ-CA

Đã cập nhật 10 án lệ mới theo Quyết định 269/QĐ-CA

Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã thảo luận về bản án và quyết định lựa chọn thêm 10 bản án, quyết định sau đây làm án lệ.

Sau đây chúng tôi xin được liệt kê 10 án lệ mới cập nhật thêm vào hệ thống án lệ:

1. Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm;

2. Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người”;

3. Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản”;

4. Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc;

5. Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản;

6. Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;

7. Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm;

8. Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân;

9. Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan;

10. Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản.

Loan Đỗ
2276


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về