23/04/2021 08:31

Công văn giới thiệu 22 điểm mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Công văn giới thiệu 22 điểm mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày 20/4/2021, Tổng cục thuế ra Công văn 1194/TCT - CK giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đơn cử, Công văn giới thiệu điểm mới của Thông tư 19 về:

- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1 Thông tư 19)

- Nguyên tắc giao dịch thuế điện tử (Điều 4 Thông tư 19)

- Gửi thông báo, quyết định, văn bản điện tử của cơ quan thuế (Điều 5 Thông tư 19)

- Chứng từ điện tử (Điều 6 Thông tư 19)

- Ký hiệu điện tử trong giao dịch điện tử (Điều 7 Thông tư 19)

- Cách xác định thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử của người nộp thuế và thời gian cơ quan thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế (Điều 8 Thông tư 19)

- Sửa đổi, bổ sung hậu quả pháp lý đối với người nộp thuế nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp tiền thuế trong thời gian Cổng thông ti của Tổng cục Thuế, Cổng thông tin của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Cổng của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN bị lỗi. (Điều 9 Thông tư 19)

- Đăng ký giao dịch thuế điện tử (Điều 10 Thông tư 19)

- Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử (Điều 11 Thông tư 19)

...

Xem chi tiết tại Công văn 1194/TCT - CK ban hành ngày 20/4/2021.

Thu Linh
122


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về